خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در چالوس

سمند کم کارse
۹۴ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند کم کارse
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند lx گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۱۷۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند lx گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند دوگانه کارخانه 88
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند دوگانه کارخانه 88
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۹۰,۳۷۹ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
سمند LXدوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سمند مالتی پلکس مدل 97 پلاک عمومی
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سمند مالتی پلکس مدل 97 پلاک عمومی
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند ef7
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۸
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۸
تاکسی سمند
۶,۶۱۶ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
تاکسی سمند
بعدی