رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در چالوس

اپارتمان ۶۰ متری چالوس
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سویت یکخوابه تر و تمیز
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پالوجده۹۵متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش
اجاره واحد پنجاه متری در رادیو دریا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره واحد مسکونی ۸۵متری یک خوابه دارمیشکلا
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
رهن 128متر آپارتمان رادیودریا
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک
رهن و اجاره120متر آپارتمان مبله رادیودریا
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک
۱۰۰ متری ۲ خواب طبقه ۲ بدون مالک خیابان زمرد چالوس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان در شهرک توریستی نمک آبرود
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۵ ساعت پیش
اجاره آپارتمان در شهرک توریستی نمک آبرود
چالوس بلوار امام جنب شیرینی سرای حسینی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
چالوس بلوار امام جنب شیرینی سرای حسینی
واحد ۸۰ متری چالوس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اجاره اپارتمان ساحلی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
اجاره اپارتمان ساحلی
۹۵ متری ۲ خواب طبقه ۱ بدون مالک پالوجده
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش
۹۵ متری ۲ خواب طبقه ۱ بدون مالک پالوجده
یک واحد اپارتمان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره اپارتمان رادیودریا کلیدنخورده
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش
رهن کامل ۱۲۵ متری رادیودریا
ودیعه: ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش
رهن کامل ۱۲۵ متری رادیودریا
اجاره آپارتمان کم واحد رادیودریا نزدیک بلوار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اجاره آپارتمان ساحلی/کلیدنخورده/۱۳۵متری/رادیودریا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اجاره آپارتمان ساحلی/کلیدنخورده/۱۳۵متری/رادیودریا
آپارتمان ۱۲۰ متری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۸ ساعت پیش
رهن128متر آپارتمان رادیودریا
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک
رهن کامل آپارتمان ساحلی/ ۱۲۸متری/دوخواب/رادیودریا
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
رهن کامل آپارتمان ساحلی/ ۱۲۸متری/دوخواب/رادیودریا
آپارتمان 100 متری مستقل
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان 100 متری مستقل
آپارتمان 100 متری دو خوابه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان 100 متری دو خوابه
اجاره 110متر اپارتمان رادیودریا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
بعدی