تجاری بر کمربندی چالوس ، نوشهر

۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در چالوس

زمین ۲۰۵ متری با انشعابات قطعه دوم کمربندی چالوس

توافقی
نردبان شدهمشاور گسترش در چالوس
زمین ۲۰۵ متری با انشعابات قطعه دوم کمربندی چالوس

فروش کارخانه در حال کار

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در چالوس
فروش کارخانه در حال کار

سوله 200متری

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چالوس

فروش سوله در شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس

۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چالوس
فروش سوله در شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس

سوله گلخانه گالوانیزه فروشی

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در چالوس
سوله گلخانه گالوانیزه فروشی

سوله دامداری

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر چالوس
سوله دامداری

اجاره سوله کمربندی چالوس

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رضا محمدیان در چالوس
اجاره سوله کمربندی چالوس
بعدی