خط تلفن ثابت

در حد نو
۲۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در مشهد
خط تلفن ثابت

خط تلفن ثابت رند در خطیب

در حد نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تبریز
خط تلفن ثابت رند در خطیب

خط تلفن ثابت (بدون زنگ خور)

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قم

خط تلفن ثابت رند

در حد نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قم

فروش خط تلفن ثابت

در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قم

خط تلفن ثابت رند ۳۸۸۱۲۷۲۷

کارکرده
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در قم
خط تلفن ثابت رند ۳۸۸۱۲۷۲۷

خط تلفن ثابت رند ۲۲۳۰۳۰۰

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در مشهد

فروش خط تلفن ثابت محدوده بلوار لادن(وکیل آباد)

نو
۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲۴ ساعت پیش در مشهد
فروش خط تلفن ثابت محدوده بلوار لادن(وکیل آباد)

خط تلفن ثابت رنددفتری

کارکرده
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تبریز
خط تلفن ثابت رنددفتری

کارتخوان کارت خوان مشهد ثابت (خط تلفن)

در حد نو
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه سرعت پوز در مشهد
کارتخوان کارت خوان مشهد ثابت (خط تلفن)

خط تلفن ثابت

در حد نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
خط تلفن ثابت

واگذاری خط تلفن ثابت

کارکرده
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
واگذاری خط تلفن ثابت

خط تلفن ثابت محدوده مصلی مرکز تلفن عدالت

نو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
خط تلفن ثابت محدوده مصلی مرکز تلفن عدالت

فروش چند خط تلفن ثابت

کارکرده
۱,۱۱۴ تومان
دیروز در مشهد
فروش چند خط تلفن ثابت

فروش دوعدد خط ثابت تلفن

نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد
فروش دوعدد خط ثابت تلفن

خط تلفن ثابت

نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قم
خط تلفن ثابت

خط تلفن ثابت روند روند

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تبریز
خط تلفن ثابت روند روند

خط تلفن ثابت رند در مشهد.

در حد نو
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد

خط رندتلفن ثابت

در حد نو
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد
خط رندتلفن ثابت

فروش خط ثابت تلفن مرکز قدس

کارکرده
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد
فروش خط ثابت تلفن مرکز قدس

خط تلفن ثابت رند ولیعصر ۳۳۳۳

در حد نو
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تبریز
خط تلفن ثابت رند ولیعصر ۳۳۳۳

خط تلفن ثابت رند 36612345

کارکرده
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قم
خط تلفن ثابت رند 36612345

تلفن خط ثابت

نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشهد
تلفن خط ثابت

خط تلفن ثابت پیروزی۷۸

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشهد
خط تلفن ثابت پیروزی۷۸
بعدی