دستگاه بلوک زنی 4تایی

در حد نو
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تبریز
دستگاه بلوک زنی 4تایی

دستگاه بلوکزن پنج‌ قالبه دستگاه بلوکزنی پنج قالب

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده | فروشگاه نخست ماشین رضائیان در مشهد
دستگاه بلوکزن پنج‌ قالبه دستگاه بلوکزنی پنج قالب

دستگاه بلوک زنی شش قالبه دستگاه بلوکه زن شش قالب

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده | فروشگاه نخست ماشین رضائیان در مشهد
دستگاه بلوک زنی شش قالبه دستگاه بلوکه زن شش قالب

دستگاه نیمه اتومات بلوک زنی و پایه فنس

کارکرده
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در تبریز
دستگاه نیمه اتومات بلوک زنی و پایه فنس

دستگاه بلوک زنی ثابت

کارکرده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تبریز
دستگاه بلوک زنی ثابت

دستگاه بلوک زنی خودرو

در حد نو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تبریز
دستگاه بلوک زنی خودرو

فروش دستگاه آلات بلوک زنی

کارکرده
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تبریز
فروش دستگاه آلات بلوک زنی

دستگاه بلوک زنی سپاهان خودرو

در حد نو
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تبریز
دستگاه بلوک زنی سپاهان خودرو

دستگاه بلوک زن

در حد نو
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تبریز
دستگاه بلوک زن

دستگاه بلوک زن بلوک زنی جدول زن

نو
۶,۱۲۳,۵۵۶ تومان
نردبان شده | فروشگاه تک آلتین در تبریز
دستگاه بلوک زن بلوک زنی جدول زن

دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک هیدرولیک

کارکرده
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تبریز
دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک هیدرولیک

دستگاه بلوک زنی وقالب لوله چاه

۳ روز پیش در تبریز
دستگاه بلوک زنی وقالب لوله چاه

خط تولید دستگاه بیوسینگ بلوک زنی

کارکرده
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تبریز
خط تولید دستگاه بیوسینگ بلوک زنی

دستگاه بلوک زنی۴ردیف دستگاه بلوک زن چهارقالب

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر قم
دستگاه بلوک زنی۴ردیف دستگاه بلوک زن چهارقالب

دستگاه بلوک زنی

نو
۱,۲۳۴,۶۶۶ تومان
نردبان شدهدر تبریز
دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوک زنی

در حد نو
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
دستگاه بلوک زنی

دستگاه جدول زن شهری وبلوک زن

در حد نو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تبریز
دستگاه جدول زن  شهری وبلوک زن

دستگاه بلوک زنی

در حد نو
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوک زن

در حد نو
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تبریز
دستگاه بلوک زن

دستگاه بلوک زنی تمام اتوماتیک

در حد نو
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قم
دستگاه بلوک زنی تمام اتوماتیک

دستگاه بلوک زن خودرو

در حد نو
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تبریز
دستگاه بلوک زن خودرو

دستگاه بلوک زن ۴ تایی

در حد نو
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تبریز
دستگاه بلوک زن ۴ تایی

دستگاه بلوک زنی و بتور

در حد نو
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تبریز
دستگاه بلوک زنی و بتور

دستگاه بلوک زنی

نو
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تبریز
دستگاه بلوک زنی
بعدی