فروش لوازم کامل قنادی

نو
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تبریز
فروش لوازم کامل قنادی

خمیرگیر پز صنعتی کد ۷۰۲ تخمه *دستگاه تفت

نو
۱۴,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه استیل ثامن در مشهد
خمیرگیر پز صنعتی کد ۷۰۲ تخمه *دستگاه تفت

دستگاه تخمه پز مدل سیوان‌ حلزونی خمیرگیر برکت کد۷۱

نو
۱۴,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه استیل ثامن در مشهد
دستگاه تخمه پز مدل سیوان‌ حلزونی خمیرگیر برکت کد۷۱

فروش دستگاه خمیرگیر خمیر گیر 

نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دلتا‌ صنعت خمیرگیر نانوایی در تبریز
فروش دستگاه خمیرگیر خمیر گیر 

فروش دستگاه صنعتی تولید رشته کادایف و کونفه

در حد نو
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تبریز
فروش دستگاه صنعتی تولید رشته کادایف و کونفه

دستگاه خمیرگیر 180کیلویی نانوایی خمیر گیر نان

در حد نو
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تبریز
دستگاه خمیرگیر 180کیلویی نانوایی خمیر گیر نان

ساخت دستگاه نانوایی تونلی دوار خمیرگیر فر قنادی

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تبریز
ساخت دستگاه نانوایی تونلی دوار خمیرگیر فر قنادی

فروش و تعمیر دستگاهای لواش‌ بربری خمیرگیر خمیر گیر

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تبریز
فروش و تعمیر دستگاهای لواش‌ بربری خمیرگیر خمیر گیر

دستگاه پوست کن سیب زمینی

در حد نو
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پیشگام صنعت خراسان در مشهد
دستگاه پوست کن سیب زمینی

دستگاه/خمیرگیر/و پهن

نو
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قم
دستگاه/خمیرگیر/و پهن

خمیرگیر سبزی خردکن پشمک ساز اسنک بلال پفیلاتخمه پز

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
خمیرگیر سبزی خردکن پشمک ساز اسنک بلال پفیلاتخمه پز

دستگاه گردان دوار تنور پخت خمیرگیر و...

در حد نو
۶۶۶,۶۶۶ تومان
نردبان شده | فروشگاه گروه تولیدی خوشنان تبریز در تبریز
دستگاه گردان دوار تنور پخت خمیرگیر و...

دستگاه پخت نان‌ لواش بربری سنگک خمیرگیر خمیر گیر

نو
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دلتا‌ صنعت خمیرگیر نانوایی در تبریز
دستگاه پخت نان‌ لواش بربری سنگک خمیرگیر خمیر گیر

دستگاه خمیرگیر60کیلویی نانوایی خمیر گیر

در حد نو
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تبریز
دستگاه خمیرگیر60کیلویی نانوایی خمیر گیر

دستگاه خمیر گیر کن گیری خمیرگیر ساز پشمک پفیلا زن

نو
۷۷۷,۷۷۷ تومان
نردبان شده | فروشگاه قائم کالا در قم
دستگاه خمیر گیر کن گیری خمیرگیر ساز پشمک پفیلا زن

دستگاه نانوایی تونلی ریزشی خمیرگیر

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه خوشنان تبریز در تبریز
دستگاه نانوایی تونلی ریزشی خمیرگیر

دستگاه خمیرگیر‌ صنعتی خانگی پشمک ساز گرمخانه غذا

نو
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه استیل ثامن در مشهد
دستگاه خمیرگیر‌ صنعتی خانگی پشمک ساز گرمخانه غذا

فروش انواع دستگاه نانوایی لواش سنگک‌ بربری قنادی

نو
۳۷,۱۱۱ تومان
فروشگاه آذریبایجان صنعت در تبریز
فروش انواع دستگاه نانوایی لواش سنگک‌ بربری قنادی

خمیرگیر*تخمه پز پشمک پفیلا ساز*یخچال فریزر بستنی

نو
۱,۲۳۴ تومان
نردبان شدهدر تبریز
خمیرگیر*تخمه پز پشمک پفیلا ساز*یخچال فریزر بستنی

دستگاه خمیر کن+اسنک ساز(پشمک)تخمه پز گیر خمیرگیر

نو
۱۰۰,۲۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه وطن کار در تبریز
دستگاه خمیر کن+اسنک ساز(پشمک)تخمه پز گیر خمیرگیر

خمیرگیر ۵تا ۲۴۰ سایز تخمه پز ۵ تا ۱۰۰ کیلو‌ دستگاه

نو
۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۶ هفته پیش در تبریز
خمیرگیر ۵تا ۲۴۰ سایز تخمه پز ۵ تا ۱۰۰ کیلو‌ دستگاه

دستگاه خمیرگیر خمیر زن(پهن کن گیر)تنور گلی تنورگلی

نو
۱۲۳,۱۲۳ تومان
نردبان شده | فروشگاه کالا بیست در مشهد
دستگاه خمیرگیر خمیر زن(پهن کن گیر)تنور گلی تنورگلی

تخمه بلال پز گرمخانه فرساندویچی پیتزا خمیرگیر پشمک

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ هفته پیش در چالوس
تخمه بلال پز گرمخانه فرساندویچی پیتزا خمیرگیر پشمک

تخمه بلال پز گرمخانه فرساندویچی پیتزا خمیرگیر پشمک

نو
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ هفته پیش در چالوس
تخمه بلال پز گرمخانه فرساندویچی پیتزا خمیرگیر پشمک
بعدی