خرید | فروش | یخچال و فریزر | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار چناران

یخچال فریزر

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یخچال فریزر

یخچال دماوند

کارکرده
توافقی
۲ ساعت پیش
یخچال دماوند

یخچال نیکسان تمیز

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یخچال نیکسان تمیز

GOLSUNیخچال

کارکرده
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
GOLSUNیخچال

یخچال وفریزرسه کشوسالم درحال کارکردن

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
یخچال وفریزرسه کشوسالم درحال کارکردن

یخچال فریزربدون برفک دودرب دیجیتال دار

در حد نو
توافقی
دیروز
یخچال فریزربدون برفک دودرب دیجیتال دار

یخچال فریزر دوقلو سالم

در حد نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
یخچال فریزر دوقلو سالم

یخچال فریزر

در حد نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یخچال فریزر

یخچال هیمالیا موتوری فنی سالم سالم ب شرط مکانیک

در حد نو
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یخچال هیمالیا موتوری فنی سالم سالم ب شرط مکانیک

یخچال فریزر

در حد نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
یخچال فریزر

یخچال کلور

در حد نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
یخچال کلور

یخچال فریزر امرسان

در حد نو
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
یخچال فریزر امرسان

یخچال البرز درحد نو

در حد نو
توافقی
۵ روز پیش
یخچال البرز درحد نو

یخچال هیمالیا درحد نو

در حد نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
یخچال هیمالیا درحد نو

یخچالو فریزر امرسان

در حد نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
یخچالو فریزر امرسان

یخچال فریزر

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش

یخچال کاملا سالم

در حد نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یخچال کاملا سالم

یخچال فریزر

در حد نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یخچال فریزر

فریزر

در حد نو
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فریزر

یخچال ۹ آزمایش

کارکرده
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یخچال ۹ آزمایش

یخچال فریزر

کارکرده
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
یخچال فریزر

یخچال دوقلو

در حد نو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
یخچال دوقلو

باضمانت بدون صدا بدون برفک یخچال

در حد نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
باضمانت بدون صدا بدون برفک یخچال

یک یخچال پلم باز نشده با فرمت مناسب

نو
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
یک یخچال پلم باز نشده با فرمت مناسب
بعدی

خرید | فروش | یخچال و فریزر | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار چناران