حیوانات مزرعه در داران روی دیوار

میش قوچ

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش
میش قوچ

گوساله ماده جرسی

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
گوساله ماده جرسی

8راس شیشک زاییده

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
8راس شیشک زاییده

گوساله‌ نر شیر بر

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
گوساله‌ نر شیر بر

میش داشتی افشاری

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
میش داشتی افشاری

دوبر روزگاری

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
دوبر روزگاری

گوساله و گاو شکم اول

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

جوجه گلین

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
جوجه گلین

۵راس قوچ داشتی ‌بختیاری

۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز
۵راس قوچ داشتی ‌بختیاری

میش بره قوچ

۲۸۵,۰۰۰ تومان
دیروز
میش بره قوچ

گاو سیمینتالشکم ۳رازایمان میکنه

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گاو سیمینتالشکم ۳رازایمان میکنه

گوساله نر 500و400

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز

بیگ نر

۲۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بیگ نر

مرغ تخم گذار

۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ تخم گذار

۲۰راس بزغاله نر

۲۹۵,۰۰۰ تومان
پریروز

بز آبستن فروشی

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بز آبستن فروشی

خر یدا ر بره افشاری

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز
خر  یدا ر بره افشاری

گوساله ماده چاق برای کشتار

۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز
گوساله ماده چاق برای کشتار

بره قوچ کله سفید

۳۰۵,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بره قوچ کله سفید

خر سیاه ماده

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خر سیاه ماده

فروش یک راس بره قوچ همو زیگوت

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش یک راس بره قوچ همو زیگوت

قوچ

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
قوچ

فروش بره

۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش بره

جوجه های یک ماهه بومی

۷۵,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جوجه های یک ماهه بومی
بعدی