حیوانات مزرعه در داران روی دیوار

بز داشتی
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بز داشتی
گوسفند
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
گوسفند
دوبور
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دوبور
میش مغانی افشار
توافقی
۵ روز پیش
میش مغانی افشار
قوچ ترکی روزگاری نژاد اصلی از یک گله قدیمی
توافقی
۶ روز پیش
قوچ ترکی روزگاری نژاد  اصلی از یک گله قدیمی
الاغ گله ای آرام جوان ونجیب
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
الاغ گله ای آرام جوان ونجیب
گاو و گوساله سیمینتال در فریدن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
گاو و گوساله سیمینتال در فریدن
بیگ نر 70راس
۴۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بیگ نر 70راس
قوچ قرمز جوان ۱سال و نیم.معاوضه با میش
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
قوچ قرمز جوان ۱سال و نیم.معاوضه با میش
گاو سمیمتال
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گاو سمیمتال
۴۰ راس میش بره دار قزل افشار جوان
توافقی
هفتهٔ پیش
۴۰ راس میش بره دار قزل افشار جوان
یک راس قوچ از نژاد افشار
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نرمیش داشتی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نرمیش داشتی
خر ماده
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خر ماده
گوساله‌سمینتال‌
توافقی
هفتهٔ پیش
گوساله‌سمینتال‌
میش
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میش
خروس.
۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خروس.
۳۲ عدد بره افشاری
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۳۲ عدد بره افشاری
یک گاو سالم بفروش میرسد.
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یک گاو سالم بفروش میرسد.
خریدار گوسفند قزل افشار
توافقی
هفتهٔ پیش
قوچ ۴ ساله
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
قوچ ۴ ساله
گاو شیر ده همراه با گوساله
توافقی
۲ هفته پیش
گاو شیر ده همراه با گوساله
بره عید قربان
توافقی
۲ هفته پیش
گاو شیرده
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گاو شیرده
بعدی