خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار دزفول

مرغ عشق
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
مرغ عشق
بچ اشعل سرخ
توافقی
نیم ساعت پیش
بچ اشعل سرخ
ماده دم قهوه ای
۱۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
ماده دم قهوه ای
پرنده
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پرنده
عروس هلندی زعفرانی ماده فوق دستی چشم شرابی اصیل
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس هلندی زعفرانی ماده فوق دستی چشم شرابی اصیل
جوجه طوطی برزیلی سرلاکی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
نر سرخ پشته سرک
۱۳۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
نر سرخ پشته سرک
یک جوفت طوقی هفرنگ خالص
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
یک جوفت طوقی هفرنگ خالص
شامی آلمانی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
شامی آلمانی
جوجه سینه سیاه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه سینه سیاه
سینیی نر
توافقی
۱ ساعت پیش
سینیی نر
کله سرخ کبوتر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کله سرخ کبوتر
اردن‌معاوضه ‌باهمه‌چی‌یا‌فروش
۱۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اردن‌معاوضه ‌باهمه‌چی‌یا‌فروش
نر زرد دُرشت . دوری دوری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
نر زرد دُرشت . دوری دوری
کبوتر
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
کبوتر
یک عدد جوجه عروس سینامون که از جفت تغذیه می‌شود
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک عدد جوجه عروس سینامون که از جفت تغذیه می‌شود
سینه سیاه نوک سفید پاک
توافقی
۲ ساعت پیش
سینه سیاه نوک سفید پاک
نر دمبی نر کلاغ
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
نر دمبی نر کلاغ
جفت مرغ عشق با یک جوجه و ۴ تخم
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جفت مرغ عشق با یک جوجه و ۴ تخم
سبز پلاکی اصیل
۷۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سبز پلاکی اصیل
عروس هلندی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عروس هلندی
گرفتنی (عراق)
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گرفتنی (عراق)
مرغ عشق هلندی ماده.
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ عشق هلندی ماده.
نر طوقی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
نر طوقی
بعدی