خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار دزفول

در حال دریافت ...
فروشی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
فروشی
سه تا مرغ عشق نر و نژاد دار
توافقی
۴ ساعت پیش
سه تا مرغ عشق نر و نژاد دار
قناری نر سوپر مست مست شلاقی بالغ با لوازمات
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قناری نر سوپر مست مست شلاقی بالغ با لوازمات
مرغ عشق
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مرغ عشق
کبوتر سینه سیاه
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کبوتر سینه سیاه
6یا7عدد کبوتر گرفتنی
توافقی
۷ ساعت پیش
طوطی آواز ه خوان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
طوطی آواز ه خوان
نرو ماده دمبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
نرو ماده دمبی
۴تا طوقی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
۴تا طوقی
کبوتر دمبی
توافقی
۸ ساعت پیش
کبوتر دمبی
اشعل سیاه
جهت معاوضه
۸ ساعت پیش
کبوتر
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
کبوتر
کفتر رنگی
۷۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
کفتر رنگی
تخم کفتر
۱۱۱,۱۱۱ تومان
۹ ساعت پیش
کبوتر پلاکی 20 تا نر
توافقی
۹ ساعت پیش
کبوتر پلاکی 20 تا نر
زرد کرمانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زرد کرمانی
دوکت زرد نر ‌پرتقالی
توافقی
۱۰ ساعت پیش
دوکت زرد نر ‌پرتقالی
مرغ عشق هلندی
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ عشق هلندی
سهره سرخ مست
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سهره سرخ مست
سهره سیاه تی تی و سردهن میده زیاد سهره خوبیه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سهره سیاه تی تی و سردهن میده زیاد سهره خوبیه
کبوتر
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
کبوتر
جفت جوجه سینه ای
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
بلبل باغی
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
بلبل  باغی
پلاکی
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پلاکی
در حال دریافت ...
بعدی