خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار دزفول

در حال دریافت ...
مرغ عشق ماده
۳۵,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
مرغ عشق ماده
دوکت خطی کاکلی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
دوکت خطی کاکلی
دوتا نر تهرانی
۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
قناری
۲۹۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
قناری
یک نر دوتا ماده دوکتی
توافقی
نیم ساعت پیش
سینه سیاه
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سینه سیاه
ماده سینه سیاه بشرط
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ماده سینه سیاه بشرط
ماده زرد
۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ماده زرد
سهره و قناری ماده جفتی کارداده
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سهره و قناری ماده  جفتی کارداده
پرنده،قناری سهره
۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پرنده،قناری سهره
دم سیاه
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دم سیاه
مرغ عشق انگلیسی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ عشق انگلیسی
ماده زرهی تیزه دار
۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ماده زرهی تیزه دار
کبوتر
۹۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر
سینه سیاه
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سینه سیاه
کبوتر
۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر
رسمی بلند
توافقی
۲ ساعت پیش
رسمی بلند
ماده گرفتنی مسابقات
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ماده گرفتنی مسابقات
نر حوشی دوری
۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
نر حوشی دوری
ماده رسمی بلند
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ماده رسمی بلند
نروماده مرغ عشق باتخم هلندی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
نروماده مرغ عشق باتخم هلندی
فروش دو جوجه مرغ عشق
۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش دو جوجه مرغ عشق
کبوتر
توافقی
۴ ساعت پیش
کبوتر
جفت مرغ عشق
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جفت مرغ عشق
بعدی