خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار دزفول

در حال دریافت ...
کبوتر ابلغ
توافقی
۱ ساعت پیش
کبوتر ابلغ
دوکت سرخ شهری جهت معاوضه
۷۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوکت سرخ شهری جهت معاوضه
قناری نر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قناری نر
طوطی عروس نر
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
طوطی عروس نر
چهار جوجه پلاکی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
چهار جوجه پلاکی
چپ سبز خطی ماده
۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
چپ سبز خطی ماده
نرچپ سرخ
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
نرچپ سرخ
اشعل سرخ نر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اشعل سرخ نر
ماده عراق گرفتی پلاک اصل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ماده عراق گرفتی پلاک اصل
قناری سوخته
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
قناری سوخته
دوکت سرخ المانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دوکت سرخ المانی
جوجه کارل میولمنز
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه کارل میولمنز
چهار جوجه سینی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
چهار جوجه سینی
پرنده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پرنده
کبوتر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کبوتر
عروس هلندی 25روزه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس هلندی 25روزه
پرنده
۶۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پرنده
پرنده
۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پرنده
پرنده
۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پرنده
کبوتر طوقی دمبی
توافقی
۶ ساعت پیش
کبوتر طوقی دمبی
ماده قهوه ای کاکلی وپیسه سیاه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
ماده قهوه ای کاکلی وپیسه سیاه
۴عدد دم سیاه درشوش
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۴عدد دم سیاه درشوش
قناری نر سرخ سوخته مست شلاقی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
قناری نر سرخ سوخته مست شلاقی
کبوتر
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
کبوتر
بعدی