خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار دزفول

دوکتی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
دوکتی
ماده قناری مست
۱۴۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
ماده قناری مست
جفت مرغ عشق با 4جوجه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جفت مرغ عشق با 4جوجه
جوجه دوکتی
۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه دوکتی
سهره زرد نر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه طوطی برزیلی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه طوطی برزیلی
دمبی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دمبی
جوجه دمبی
توافقی
۱ ساعت پیش
جوجه دمبی
بون رنگی و چندتا پلاکی
۴۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
بون رنگی و چندتا پلاکی
جفت کبوتر دنبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جفت کبوتر دنبی
دوعدد پلاکی(نر)معاوضه با در کله
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
دوعدد پلاکی(نر)معاوضه با در کله
سینه سیاه نروماده.رنگ واکسی.خوشکل
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سینه سیاه نروماده.رنگ واکسی.خوشکل
نر حبشی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
نر حبشی
یک عددفنچ
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
یک عددفنچ
طوطی برزیلی مولد
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
طوطی برزیلی مولد
مرغ عشق با جوجه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ عشق با جوجه
عروس دو کت زیبا
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
عروس دو کت زیبا
جوجه مرغ عشق
۳۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه مرغ عشق
پلاکی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پلاکی
جوجه کوتوله های بانمک
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه کوتوله های بانمک
دوتا کبوتر
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
دوتا کبوتر
دوکتی و کلون سرخ
۳۵,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دوکتی و کلون سرخ
سینه سیاه دو نرجوان
توافقی
۴ ساعت پیش
سینه سیاه دو نرجوان
حبشی سوری
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
حبشی سوری
بعدی