خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار دزفول

در حال دریافت ...
مرغ عشق نر مولد مست مست
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ عشق نر مولد مست مست
سهره سرخ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سهره سرخ
سهره سفید درشت و کشیده
توافقی
۱۰ ساعت پیش
سهره سفید درشت و کشیده
دوکت سرخ خوب دوری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
 دوکت سرخ خوب دوری
کبوتربادکنکی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
کبوتربادکنکی
مرغ عشق
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مرغ عشق
یه جفت پلاکی اصیل
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
یه جفت پلاکی اصیل
زاغ پلاکی
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
زاغ پلاکی
کبوتر دورگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کبوتر دورگ
سهره سرخ صید دزفول
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سهره سرخ صید دزفول
سهره خال حلب
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سهره خال حلب
جوجه سینه ای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
جوجه سینه ای
کبوتر پلاکی و دورگ
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کبوتر پلاکی و دورگ
دوکت زرد
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
دوکت زرد
اشعل کویی
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اشعل کویی
عروس هلندی نر شش ماهه
توافقی
۱۲ ساعت پیش
عروس هلندی نر شش ماهه
نرطوقی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
نرطوقی
کله ای
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کله ای
کوهی دورگ
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کوهی دورگ
عروس هلندی (پاریس) نر کاملا دستی ۴ ماهه
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
عروس هلندی (پاریس) نر کاملا دستی ۴ ماهه
کبوترسینه سیاه
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
کبوترسینه سیاه
کبوتر زرنگ
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
قره سوری ورداتی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
قره سوری ورداتی
مرغ مینا
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مرغ مینا
در حال دریافت ...
قبلیبعدی