خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار دزفول

بره نر فروشی بصورت تکی و جمله(نر وماده)انواع
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
بره نر فروشی بصورت تکی و جمله(نر وماده)انواع
مولد عروس
توافقی
دقایقی پیش
مولد عروس
بره نر هلو هلو مست چاق چاق
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
بره نر هلو هلو مست چاق چاق
نر طوقی قلدور شرط دور و پرش
۹۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
نر طوقی قلدور شرط دور و پرش
طوقی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
طوقی
میش سالم
۷۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کبوتر جفت قره
۳۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر جفت قره
ماده چپ
۲۴۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
ماده چپ
نر دوکتی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
نر دوکتی
یک عدد گوسفند
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
یک عدد گوسفند
فروش نر ماده شرطی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
فروش نر ماده شرطی
گله بز ده عدد فروشی معاوزه باگاو
توافقی
نیم ساعت پیش
گله بز ده عدد فروشی معاوزه باگاو
3تاجوجه خروس لری محلی اصیل
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
3تاجوجه خروس لری محلی اصیل
مرغ عشق
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
مرغ عشق
مرغ گلپایگانی و برهما
توافقی
نیم ساعت پیش
مرغ گلپایگانی و برهما
سینه سیاه جفت جوجه چشم نوک سفید
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سینه سیاه جفت جوجه چشم نوک سفید
سیره یا سهره سرخ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سیره یا سهره سرخ
نردم سیاه کاکلی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
نردم سیاه کاکلی
ماده اردن ونرو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ماده اردن ونرو
گوساله های نژاد
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گوساله های   نژاد
کبوتر معمولی پلاکی شناسنامه دار
توافقی
۱ ساعت پیش
کبوتر معمولی پلاکی شناسنامه دار
فروش چغندر و تفاله چغندر برای حیوانات و...
توافقی
۱ ساعت پیش
خروس گلین باارزش
۹۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس گلین باارزش
ماده طوقی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ماده طوقی
بعدی