خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار دزفول

در حال دریافت ...
کبوتر
۱۲,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کبوتر
اکواریم؟پمپ اکسیژن شوش معاوزه هم میشه با پرنده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
بچ کوهی دورگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
بچ کوهی دورگ
جفت طوقی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
جفت طوقی
شنگول
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
طوطی برزیلی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
طوطی برزیلی
جوجه اهلی مرغ عشق خودم بزرگشون کردم
۷۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه اهلی مرغ عشق خودم بزرگشون کردم
کرم میلورم زنده
۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کرم میلورم زنده
چندتا کبوترمعمولی
۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
چندتا کبوترمعمولی
پرنده
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
کبوتر
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر
نروماده مرغ مینا
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
نروماده مرغ مینا
جوجه بوقلمون70روزه
توافقی
۱ ساعت پیش
جوجه بوقلمون70روزه
قفس بزرگ
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قفس بزرگ
یه جفت پلاکی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یه جفت پلاکی
عروس هلندی
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عروس هلندی
شوش دانیال
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
شوش دانیال
مرغ لاری افغان ۶ دانگ
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ لاری افغان ۶ دانگ
فروش ۲ عدد گوسفند
توافقی
۲ ساعت پیش
فروش ۲ عدد گوسفند
مرغ مینا
توافقی
۲ ساعت پیش
مرغ مینا
گوساله نر
توافقی
۲ ساعت پیش
گوساله نر
پرنده
۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پرنده
دوراس گاو
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوراس گاو
بز نر مست مست
توافقی
۲ ساعت پیش
بز نر مست مست
بعدی