حیوانات مزرعه در دزفول روی دیوار

شتر مرغ بالغ
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
بوقلمون
توافقی
یک ربع پیش
بز آبستن
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
بز آبستن
جوجه لاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه لاری
خروس و مرغ لاری طوسی و جوجه لاری
۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خروس و مرغ لاری طوسی و جوجه لاری
ماده گاومیش ۲عدد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ماده گاومیش ۲عدد
مرغ وخروس
۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ وخروس
بر ه فروشی
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بر ه فروشی
تخم بلدرچین
توافقی
۲ ساعت پیش
تخم بلدرچین
خروس تیزه بلند
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
خروس تیزه بلند
جوجه قوغاز زینتی
۹۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه قوغاز زینتی
فروش یک عدد گاو هلشتاین شکم سوم نزدیک زایدن
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش یک عدد گاو هلشتاین شکم سوم نزدیک زایدن
تعدادی مرغ و خروس
توافقی
۲ ساعت پیش
تعدادی مرغ و خروس
بز مورسیایی اصل حامله چهارقلو زا شیری وارداتی
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بز مورسیایی اصل حامله چهارقلو زا شیری وارداتی
بره نر هلو
توافقی
۳ ساعت پیش
بره نر هلو
بره نر
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بره نر
۶ عدد بیگ نره و ماده
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۶ عدد بیگ  نره و ماده
خروس لاری اول
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
خروس لاری اول
گاو نر
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گاو نر
غاز سالم و سرحال
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
غاز سالم و سرحال
جوجه شتررمرغ ۸۵روزه
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه شتررمرغ ۸۵روزه
تخم مرغ لاری- مرندی
۴,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تخم مرغ لاری- مرندی
گاو نر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
بزلری دوتا
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
بزلری دوتا
بعدی