حیوانات مزرعه در دزفول روی دیوار

بلدرچین تخمگذار.
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
بلدرچین تخمگذار.
یک عدد خروس
توافقی
نیم ساعت پیش
یک عدد خروس
میش با بره نر و یک شیشک تخمی اصیل
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
میش با بره نر و یک شیشک تخمی اصیل
خروس
توافقی
۱ ساعت پیش
خروس
تخم مرغ مرندی
۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تخم مرغ مرندی
لاری اصیل
توافقی
۲ ساعت پیش
دو عدد خروس
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دو عدد خروس
بوقلمون
توافقی
۲ ساعت پیش
بوقلمون
بز.بی.بره.قوچ.میش.گوسفند
توافقی
۲ ساعت پیش
بز.بی.بره.قوچ.میش.گوسفند
بره نر
توافقی
۲ ساعت پیش
بره نر
بره افشاری
توافقی
۳ ساعت پیش
بره افشاری
بلدرچین
۷,۵۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
70 عدد مرغ لری تخم گذار
توافقی
۳ ساعت پیش
70 عدد مرغ لری تخم گذار
تعدادبلدرچین تخم گذاربروجک
۱۱,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تعدادبلدرچین تخم گذاربروجک
یک مرغ لری تخم گذار و دو خروس نوجوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک مرغ لری تخم گذار و دو خروس نوجوان
مرغ جوان وسرحال محلی بلک استار مرندی اصل خوش خوراک
توافقی
۴ ساعت پیش
مرغ جوان وسرحال محلی بلک استار مرندی اصل خوش خوراک
بوقلمون
توافقی
۴ ساعت پیش
بوقلمون
شفج سالم
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
شفج سالم
دو عدد گوسفند ماده
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دو عدد گوسفند ماده
گاودورگ جنس محترم
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گاودورگ جنس محترم
نیمچه مرغ
توافقی
۴ ساعت پیش
جوجه بوقلمون محلی
۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه بوقلمون محلی
گوساله نر خارجی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گوساله نر خارجی
جوجه٤ماه
۲۵,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه٤ماه
بعدی