حیوانات مزرعه در دزفول روی دیوار

مرغ گلپایگانی و برهما
توافقی
دقایقی پیش
مرغ گلپایگانی و برهما
گوساله های نژاد
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گوساله های   نژاد
خروس گلین باارزش
۹۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خروس گلین باارزش
گوسفند
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
خروس
۷۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس زینتی ومرغ محلی
توافقی
۱ ساعت پیش
خروس زینتی ومرغ محلی
گاومیش نوری
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ افغان تخمگزار
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ افغان تخمگزار
مرغ و خروس محلی
۹۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ و خروس محلی
دوتا شیشک
توافقی
۲ ساعت پیش
بوقلمون با جوجه
توافقی
۲ ساعت پیش
بوقلمون با جوجه
جوجه مرغ یک ماه
۲۳,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه مرغ یک ماه
خروس گلین زیبا
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس گلین  زیبا
جوجه
توافقی
۳ ساعت پیش
مرغ و خروس 4 ماهه محلی اصل
۴۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ و خروس 4 ماهه محلی اصل
بزغاله ماده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بزغاله ماده
جوجه خروس محلی
۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جوجه خروس محلی
دوتا سابرین سالم خوش حیگل بانژاد
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
دوتا سابرین سالم خوش حیگل بانژاد
گاو گوساله دوم
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گاو گوساله دوم
مرغ محلی،عربی،گلپایگانی
توافقی
۳ ساعت پیش
مرغ محلی،عربی،گلپایگانی
۳عدد مرغ ویک عدد خروس به فروش میرسد
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۳عدد مرغ ویک عدد خروس به فروش میرسد
یک عدد بره نر
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک عدد بره نر
بیگ نرشهرکردی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بیگ نرشهرکردی
بره نر دوعددلری سالم سالم وچاق
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بره نر دوعددلری  سالم سالم وچاق
بعدی