حیوانات مزرعه در دزفول روی دیوار

میش بختیاری با افشاری
توافقی
۱۶ ساعت پیش
میش بختیاری با افشاری
شیش تا مرغ بایک خروس دارم برای فروش
توافقی
۱۶ ساعت پیش
شیش تا مرغ بایک خروس دارم برای فروش
غاز معاوضه با بزغاله
جهت معاوضه
۱۶ ساعت پیش
غاز معاوضه با بزغاله
مرغ وخروس جوان
توافقی
۱۷ ساعت پیش
مرغ وخروس جوان
فروش جوجه بوقلمون برنز 25 روزه بصورت عمده
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش جوجه بوقلمون برنز 25 روزه بصورت عمده
خروس زینتی
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
خروس زینتی
بره بیگ بز
توافقی
فوری
بره بیگ بز
بیگ نر
توافقی
۱۸ ساعت پیش
بیگ نر
بز جوان و چاق (فروش گله یکجا)
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
بز جوان و چاق (فروش گله یکجا)
مرغ گردن ریت چند دونه تخمگذارشهرک امام
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
بز کاموری اصل زاییده وابستن
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
بز کاموری اصل زاییده وابستن
بیست راس میش جوان
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
بیست راس میش جوان
گاومیش بار دار 7ماه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
گاومیش بار دار 7ماه
گوساله سمینتال اصل
توافقی
۲۰ ساعت پیش
گوساله سمینتال اصل
گاو سمینتال دوقلو زا
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
گاو سمینتال  دوقلو زا
بیگ نر چاق
توافقی
۲۴ ساعت پیش
مرغ و جوجه خروس
۶۵,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ و جوجه خروس
بزافغانی اصل در شوشتر
توافقی
دیروز
بزافغانی اصل در شوشتر
بلدرچین
۱۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش تخم نطفه دار سبرایت
۱۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش تخم نطفه دار سبرایت
چاق شیرمست
۹۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
چاق شیرمست
خروس عربی
۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خروس عربی
مرغ و خروس
توافقی
دیروز
مرغ و خروس
مرغ با جوجه
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ با جوجه
قبلیبعدی