حیوانات مزرعه در دزفول روی دیوار

قورچ پروار
توافقی
۵ ساعت پیش
قورچ پروار
مرغ ریشو و خروس محلی
۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مرغ ریشو و خروس محلی
قورچ به شرط
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قورچ به شرط
جوجه مرغ و خروس سه ماهه
۴۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه مرغ و خروس  سه ماهه
بز سرحال
۶۵۰,۰۰۹ تومان
۵ ساعت پیش
بز سرحال
تخم بوقلمون
جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
تخم بوقلمون
فروش نر
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش نر
مشی سرحال چاق64تاجفتی4
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
میش
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
میش
مرغ محلی تخمگذار
۶۵,۰۰۰ تومان
فوری
مرغ محلی تخمگذار
اردک
توافقی
۶ ساعت پیش
اردک
میش شیشک بختیاری با بره نر لری
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
میش شیشک بختیاری با بره نر لری
خریدار گوسفند هستم
توافقی
۷ ساعت پیش
مرغ کرک
توافقی
۷ ساعت پیش
مرغ کرک
مرغ تخم گذار
۸۵,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مرغ تخم گذار
انواع بره نر افشاری لری و عربی
توافقی
۷ ساعت پیش
انواع بره نر افشاری لری و عربی
دو مرغ با...
توافقی
۷ ساعت پیش
دو مرغ با...
یک عدد بوقلمون تخم گذار
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
یک عدد بوقلمون تخم گذار
گوساله جوان
توافقی
۸ ساعت پیش
گوساله جوان
دوعدد مرغ تخمگذار
۸۵,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
دوعدد مرغ تخمگذار
بز ماده
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
بز ماده
مرغ محلی
توافقی
۱۰ ساعت پیش
مرغ محلی
بره نر همه طوره
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
بره نر همه طوره
ادرک روسی
توافقی
۱۰ ساعت پیش
ادرک روسی
قبلیبعدی