حیوانات مزرعه در دورود روی دیوار

تعداد ۹ جوجه بزرگ بولقلمون ب صورت یجا
۹۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تعداد ۹ جوجه بزرگ بولقلمون ب صورت یجا
خروس معمولی و مرغ محلی
توافقی
۱ ساعت پیش
خروس معمولی و مرغ محلی
میش داشت
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
میش داشت
دو عدد خروس گوشتی برای فروش
توافقی
۱ ساعت پیش
بوقلمون جوان برنزه کورک ۱۶ تاتخم مرغ زیرش خوابوندم
توافقی
۲ ساعت پیش
جوجه مرغ ۶۰ الی ۷۰ تا فروش
توافقی
۳ ساعت پیش
جوجه مرغ ۶۰ الی ۷۰ تا فروش
بز چاق برای کشت
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بز چاق برای کشت
قوچ
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
قوچ
حیوانات مزرعه
۴۵,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
حیوانات مزرعه
میش داشتی کاوه قورج داشتی فروشی
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
میش داشتی کاوه قورج داشتی فروشی
مرغمحلی تخم گذار
۴۸,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مرغمحلی تخم گذار
قورچ افشاری برای تخمی
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
قورچ افشاری برای تخمی
اردک
توافقی
۷ ساعت پیش
اردک
گوسفند برای کشتار .(بره افشاری )
۴۶,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گوسفند برای کشتار .(بره افشاری )
گوسفندافشاری گله کامل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گوسفندافشاری گله کامل
یک عدد مرغ محلی با هشت عدد جوجه نژاد دار
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
بز بزغاله داشتی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
بز بزغاله داشتی
خروس چاق چله
توافقی
۲۱ ساعت پیش
خروس  چاق چله
قورچ افشاری اصل سه ساله
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
قورچ افشاری اصل سه ساله
دوتا شیشک طلا خداوکیلی طلاهستن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دوتا شیشک طلا خداوکیلی طلاهستن
غاز
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
غاز
۵۰عدد خروس محلی سالم واکسن خورده
توافقی
دیروز
مرغ و خروس برهما ، گلین لری و لاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ و خروس برهما ، گلین لری و لاری
فروش چهارده بره ماده بختیاری
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش  چهارده بره ماده بختیاری
بعدی