رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در اسفراین

در حال دریافت ...
انبار اجاره ای
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اپارتمان همکف90متری
ودیعه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اجاره همکف.طیبی 4.متراژ75
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
اجاره اپارتمان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
حاشیه بهار، 150 متری، بسیار شیک، رهن کامل
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
حاشیه بهار، 150 متری، بسیار شیک، رهن کامل
رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رهن و اجاره
اجاره واحد همکف.طالقانی17.متراژ75
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره واحد آپارتمانی در میدان شورا ( لوله گستر)
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره واحد آپارتمانی در میدان شورا ( لوله گستر)
اجاره همکف.اسفراینی16.متراژ85
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان اجاره ای.140متر.سید جمال.شهریار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
آپارتمان اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۸۰متری
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ولی عصر،۱۵۰ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ولی عصر،۱۵۰ متری
اجاره واحد۶۰ متری حاشیه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱ تومان
۳ هفته پیش
اسفراینی.نبش کوچه فرهنگ.90متر
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
اجاره کشت و صنعت
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
اجاره کشت و صنعت
آپارتمان اجاره ای.طالقانی33.متراژ90
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آپارتمان اجاره ای.سید جمال.دستغیب 3
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش
بعدی