خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار فلاورجان

میش دو قلوزا گله داری

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
میش دو قلوزا گله داری

کبوتر ماده شیر سفید بدرنگ، دم لول به شرط تخم جوجه

۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر ماده شیر سفید بدرنگ، دم لول به شرط تخم جوجه

قناری نر

۸۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
قناری نر

کوتوله برزیلی مولد

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کوتوله برزیلی مولد

کله سفید مخمل کربلایی کلاغ کربلایی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
کله سفید مخمل کربلایی کلاغ کربلایی

معاوضه لوازم کلکسیونی با پرنده

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش

جوجه 33روزه لوتینو

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
جوجه 33روزه لوتینو

سرخ دمسفید نر جوان دم سفید زرد دمسفید زاغ دمسفید

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سرخ دمسفید نر جوان دم سفید زرد دمسفید زاغ دمسفید

کفتر

۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
کفتر

خروس سلطان

۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خروس سلطان

میش و بره

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
میش و بره

کبوتر سفید ۳ جفت

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
کبوتر سفید ۳ جفت

عروس هلندی نر

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
عروس هلندی نر

کفتر یا کبوتر

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
کفتر یا کبوتر

فروش ۱۲ عدد غاز پروار گوشتی

۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
فروش ۱۲ عدد غاز پروار گوشتی

خروس جوان و سرحال

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
خروس جوان و سرحال

خروس گلین پنج ماهه

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
خروس گلین پنج ماهه

مرغ عشق

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
مرغ عشق

غاز های جوان و بالغ دستی تخم گذار

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
غاز های جوان و بالغ دستی تخم گذار

کفتر اصفهانی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کفتر اصفهانی

مرغ و خروس گلین

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ و خروس گلین

کفترسینه ی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کفترسینه ی

ژرمن شولاین بلک

دیروز
ژرمن شولاین بلک

طوطی کوتوله

۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
طوطی کوتوله
بعدی