رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در گرمدره

گرمدره ۱۳۰ متر تک واحدی
ودیعه: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش
گرمدره ۱۳۰ متر تک  واحدی
آپارتمان ۱۳۴ متری گرمدره شمالی
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
آپارتمان ۱۳۴ متری گرمدره شمالی
آپارتمان ۱۳۵ متری گرمدره
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان ۱۳۵ متری گرمدره
آپارتمان ۸۰ متری .تمیز .فول .رهن
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان ۱۵۰ متری گرمدره شمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
۹۵ متر ۲ خواب کلید نخورده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
۹۵ متر  ۲ خواب کلید نخورده
آپارتمان ۱۵۰ متری گرمدره شمالی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک
آپارتمان ۱۵۰ متری گرمدره شمالی
۸۵ متر رهن کامل
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
گرمدره شمالی نوساز کلید نخورده
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان ۸۶ متری گرمدره
ودیعه: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
آپارتمان ۸۶ متری گرمدره
رهن و اجاره واحد 91 متری - گرمدره جنوبی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رهن و اجاره واحد 91 متری - گرمدره جنوبی
آپارتمان ۹۷ متری گرمدره جنوبی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان ۱۱۲ متری گرمدره جنوبی
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
آپارتمان ۱۱۸ متری گرمدره جنوبی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان ۱۱۲ متر ویو رو به کوه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان ۱۱۲ متر  ویو رو به کوه
آپارتمان ۱۱۰ متری گرمدره شمالی
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
آپارتمان ۱۱۰ متری گرمدره شمالی
آپارتمان ۱۰۳ متر گرمدره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان ۱۱۳ متری گرمدره (لطفی)
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان ۱۱۳ متری گرمدره (لطفی)
گرمدره ۱۳۵ متر تک واحدی
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
گرمدره ۱۳۵ متر تک واحدی
۹۸ متر گرمدره جنوبی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۱۳۴ متری رهن کامل
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۱۳۴ متری رهن کامل
آپارتمان ۸۵ متری گرمدره
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۸۵ متری گرمدره
اپارتمان 125متری گرمدره جنوبی شهرک شاهد
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اپارتمان 125متری گرمدره جنوبی شهرک شاهد
اجاره آپارتمان ۸۵ متری گرمدره شمالی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
بعدی