اتصال برقرار شد

خرید و قیمت مبلمان اداری در گلبهار

میز مدیریت همراه با کنسول بغل

در حد نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
میز مدیریت همراه با کنسول بغل

صندلی ... مدیریت

کارکرده
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
صندلی  ... مدیریت

میزو صندلی تمیز

در حد نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
میزو صندلی تمیز

میز مدیریت همراه با صندلی

در حد نو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز مدیریت همراه با صندلی

میز ومبلمان اداری

در حد نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
میز ومبلمان اداری

صندلی اداری

در حد نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
صندلی اداری

میز کامپیوتر و صندلی اداری

کارکرده
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
میز کامپیوتر و صندلی اداری

میز کامپیوتر

در حد نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
میز کامپیوتر
آگهی‌های مشابه در شهرهای اطراف
صندلی مدیریت

صندلی مدیریت

مشهد ۶۵۰,۰۰۰ تومان

صندلی انتظار

صندلی انتظار

نیشابور ۳۳۰,۰۰۰ تومان

میز اداری نونو

میز اداری نونو

مشهد ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

صندلی‌مدیریت

صندلی‌مدیریت

مشهد ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

صندلی اداری

صندلی اداری

مشهد ۲۵۰,۰۰۰ تومان

صندلی نیلپر اصل

صندلی نیلپر اصل

مشهد ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

صندلی اداری

صندلی اداری

مشهد ۵۵۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر و صندلی چرخشی

میز کامپیوتر و صندلی چرخشی

مشهد ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶ عدد صندلی اتاق انتظار

۶ عدد صندلی اتاق انتظار

مشهد ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴عدد صندلی انتظار

۴عدد صندلی انتظار

نیشابور ۷۰۰,۰۰۰ تومان

میز تحریر و کامپیوتر با صندلی گردان

میز تحریر و کامپیوتر با صندلی گردان

مشهد ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

در حد نو و تمیز

در حد نو و تمیز

مشهد ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدیریت

میز کنفرانس مدیریت

مشهد ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مبل امین

مبل امین

مشهد ۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان

یک عدد صندلی تعدادی طبقه

یک عدد صندلی تعدادی طبقه

مشهد ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس

میز کنفرانس

مشهد ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

یک میزدیواری

یک میزدیواری

مشهد ۳۰۰,۰۰۰ تومان

میز -صندلی-میز عسلی-صندلی گردون

میز -صندلی-میز عسلی-صندلی گردون

مشهد ۸۰۰,۰۰۰ تومان

صندلی اداری میز بزرگ به همراه میز عسلی

صندلی اداری میز بزرگ به همراه میز عسلی

مشهد ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

نیم ست مبل

نیم ست مبل

مشهد ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

بعدی

خرید و قیمت مبلمان اداری در گلبهار