رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در گلبهار

مغازه 27 متری میدان پرند
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مغازه 27 متری میدان پرند
27متری میدان پرند
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مغازه تجاری ۲۳ متر امام خمینی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
واگذاری لوازم آرایشی گلبهار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
واگذاری لوازم آرایشی گلبهار
۴۰۰مترتجاری رهن کامل
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش
۴۰۰مترتجاری رهن کامل
مغازه ۱۱۰ متری در گلبهار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
مغازه ۱۱۰ متری در گلبهار
مغازه 120متری در گلبهار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مغازه 120متری در گلبهار
مغازه۲۵ متر مناسب تولیدی،انباروغیره
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رهن و اجاره مغازه حاشیه خیابان رو به پارک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گلبهار
رهن و اجاره مغازه حاشیه خیابان رو به پارک
مغازه تجاری۳۵متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
مغازه تجاری۳۵متر
مغازه ۲۵۰ متری مناسب فروشگاههای زنجیره ای
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در گلبهار
بلوار امام خمینی امام خمینی58 بغل مجتمع تلاش گران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
رهن و اجاره مغازه حاشیه بلوار فردوسی گلبهار
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مغازه رهن کامل
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
مغازه رهن کامل
اجاره مغازه تجاری مقابل فروشگاه رفاه اوپال گلبهار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره مغازه تجاری مقابل فروشگاه رفاه اوپال گلبهار
اجاره مغازه تجاری 34 متری بلوار فروردین
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
اجاره مغازه تجاری 34 متری بلوار فروردین
واگذاری کارواش با لوازم کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
واگذاری دفتر املاک در گلبهار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
واگذاری دفتر املاک در گلبهار
مغازه 35 متری طبقه بالا 20 متری طبقه پایین
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مغازه 35 متری طبقه بالا 20 متری طبقه پایین
(مغازه۲۴متر۳نبش پیروزی گلبهار)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
(مغازه۲۴متر۳نبش پیروزی گلبهار)
۲۳ متر تجاری گلبهار
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
۲۳ متر تجاری گلبهار
دفتر املاک با تمام امکانات ۲۴ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
دفتر املاک با تمام امکانات ۲۴ متری
اجاره مغازه بلوار پرند
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
اجاره مغازه بلوار پرند
واگذاری مغازه پولیش سرامیک و...با آموزش
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی