اجاره سالن در خانه اصفهان

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در اصفهان
اجاره سالن در خانه اصفهان

اجاره دو اتاق ۹ متری در سالن زیبایی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در قم
اجاره دو اتاق ۹ متری در سالن زیبایی

اجاره سالن آموزشی

۱ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در اصفهان

اجاره سالن زیبایی حدیث دری

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در اصفهان

اجاره اتاق در سالن زیبایی و آموزشگاه مخصوص بانوان

ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در اصفهان
اجاره اتاق در سالن زیبایی و آموزشگاه مخصوص بانوان

ی طبقه کامل برای اجاره سالن زیبایی طبقه

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اصفهان

اجاره اتاق در سالن زیبایی

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در اصفهان

اجاره واحد تجاری مناسب دفترکار،مزون،سالن زیبایی و

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اصفهان
اجاره واحد تجاری مناسب دفترکار،مزون،سالن زیبایی و

اجاره اتاق در سالن زیبایی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قم
اجاره اتاق در سالن زیبایی

اجاره سالن زیبایی ۷۵ متری سعادت آباد

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در اصفهان
اجاره سالن زیبایی ۷۵ متری سعادت آباد

آپارتمان تجاری مناسب سالن زیبایی و مزون

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اصفهان
آپارتمان تجاری مناسب سالن زیبایی و مزون

اجاره یک اتاق ۱۲ متری در سالن زیبایی

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اصفهان
اجاره یک اتاق ۱۲ متری در سالن زیبایی

اجاره اتاق در سالن زیبایی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اصفهان
اجاره اتاق در سالن زیبایی

دو اتاق و یک سالن اجاره داده میشود

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اصفهان
دو اتاق و یک سالن اجاره داده میشود
با تأیید مالکیت

فضای اجاره سالن دفتر کار همایش کلاس آموزشی سمینار

۳ اتاق، تا ۶۲ نفر
از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اصفهان
فضای اجاره سالن دفتر کار همایش کلاس آموزشی سمینار

سالن زیبایی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اصفهان
سالن زیبایی

اجاره تخت در اتاق مجزا در سالن زیبایی

ودیعه: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قم
اجاره تخت در اتاق مجزا در سالن زیبایی

اجاره سالن آرایشی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اصفهان

اجاره سالن جهت انبار یا واحد تولیدی

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قم

اجاره میز ناخن و استیج پدیکور در سالن زیبایی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اصفهان
اجاره میز ناخن و استیج پدیکور در سالن زیبایی

اجاره سالن

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اصفهان

اجاره سالن آموزشی در شیخ صدوق

بدون اتاق، تا ۶۰ نفر
از ۳۰۰ تومان
نردبان شدهدر اصفهان
اجاره سالن آموزشی در شیخ صدوق

۴۷۰متر سالن اجاره ای لب خیابان بسیج

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اصفهان

۲۵۰ متر واحد جهت سالن زیبایی بانوان

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم
۲۵۰ متر واحد جهت سالن زیبایی بانوان
بعدی