اتصال برقرار شد

گاو گوساله

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
گاو گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی

گاو‌‌گوساله‌تلیسه

۱۱,۱۱۱ تومان
۸ ساعت پیش در قم
گاو‌‌گوساله‌تلیسه

تلیسه گاو گوساله قصر گوشتی فوق چاق جعفریه

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در قم
تلیسه گاو گوساله قصر گوشتی فوق چاق جعفریه

گاوگوساله 5راس بفروش میرسد

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قم
گاوگوساله 5راس بفروش میرسد

دو راس تلیسه و یک راس گوساله

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلپایگان
دو راس تلیسه و یک راس گوساله

فروش گاو و گوساله

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اصفهان
فروش گاو و گوساله

دو عدد گاو نر گوشتی(جونه)

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلپایگان
دو عدد گاو نر گوشتی(جونه)

تفاله چغندر .چقندر. بره. گاو .گوساله

هفتهٔ پیش در اصفهان
تفاله چغندر .چقندر. بره. گاو .گوساله

‌گاو آهن بدون شکستگی.سه تیغه سالم آماده کار

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلپایگان
‌گاو آهن بدون شکستگی.سه تیغه سالم آماده کار

گاو جوان گوشتی

۹۸۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلپایگان
گاو جوان گوشتی

گاو گوساله تلیسه

۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم
گاو گوساله تلیسه

کود گاو گلپایگان

هفتهٔ پیش در گلپایگان

گوساله نر

۱۱۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلپایگان
گوساله نر

گوساله گاو

۱۲۳,۴۵۶ تومان
هفتهٔ پیش در گلپایگان
گوساله  گاو

گوساله گاومیش گاو چاق

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اصفهان
گوساله گاومیش گاو چاق

فروش انواع گاو و گوساله

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم
فروش انواع گاو و گوساله

فروش ۳ راس گوساله نر نژاد هلشتاین

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلپایگان

فروش گوساله ماده آبستن

۱,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اصفهان
فروش گوساله ماده آبستن

گاو شکم دوم بهمراه گوساله

۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اصفهان
گاو شکم دوم بهمراه گوساله

گاو و گوساله

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اصفهان
گاو و گوساله

گوساله نر

۱۱۸,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلپایگان
گوساله نر

گوساله نر

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلپایگان
گوساله نر

گاو آهن شرکتی تراکتور رومانی

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلپایگان
گاو آهن شرکتی تراکتور رومانی

فروش گاو و گوساله. بصورت عمده

۹۵,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اصفهان

20عدد گوساله هلشتاین، 20عدد گاو شیری 30 کیلو شیر

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قم
20عدد گوساله هلشتاین، 20عدد گاو شیری 30 کیلو شیر
پیشنهاد جستجوی جدید
گاو گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گاو و گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گاو با گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

گاو گوساله