اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در گناباد

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۸۸

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۸۸

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸

پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۶

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

خودروپراید132مدل 90

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰

پراید تمیز و کم کار خونگی

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش

پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰تمیزومرتب

۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آگهی‌های مشابه در شهرهای اطراف
پراید ۱۳۲مدل نود

پراید ۱۳۲مدل نود

تربت‌حیدریه ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲

قاسم‌آباد (خواف) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خودروپراید۱۳۲مدل۹۸

خودروپراید۱۳۲مدل۹۸

فردوس ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

فردوس ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

قاين ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹

قاين ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

تربت‌حیدریه ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۸

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۸

قاين ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸

قاين ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

قاين ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

قاين ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

تربت‌حیدریه ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 مدل ۱۳۸۹

پراید 132 مدل ۱۳۸۹

قاين ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 مدل ۹۷

پراید 132 مدل ۹۷

تربت‌حیدریه ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

تربت‌حیدریه ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵

بردسکن ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید ۱۳۲ مدل ۸۷

پراید ۱۳۲ مدل ۸۷

قاين ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 ، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 ، مدل ۱۳۸۹

قاين ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

تربت‌حیدریه ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶

قاين ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در گناباد