رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در گرگان

واحد 126 متری در سر خواجه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
واحد 126 متری در سر خواجه
اجاره واحد 160 متری در بلوار ناهارخوران
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اجاره واحد 160 متری در بلوار ناهارخوران
رهن واجاره آپارتمان در آپادانا
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
رهن واجاره آپارتمان در آپادانا
اپارتمان 110متری صیاد شیرازی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
اپارتمان 110متری صیاد شیرازی
آپارتمان 120متری رسالت
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آپارتمان 120متری رسالت
اجاره خانه 106 نوبخت خوش نقشه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اجاره خانه 106 نوبخت خوش نقشه
آپارتمان۸۰متری خیابان ملل
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
آپارتمان۸۰متری خیابان ملل
اجاره اپارتمان ۹۶ متری شهریار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره اپارتمان ۹۶ متری شهریار
آپارتمان ۳ خواب ویلاشهر
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش
آپارتمان ۳ خواب ویلاشهر
85 متر آپارتمان واقع در مسکن مهر سعدآباد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
85 متر آپارتمان واقع در مسکن مهر سعدآباد
85 متر آپارتمان واقع در مسکن مهر سعدآباد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
85 متر آپارتمان واقع در مسکن مهر سعدآباد
رهن آپارتمان ۱۰۰متر شهرک امام
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
رهن آپارتمان ۱۰۰متر شهرک امام
آپارتمان ۷۵متر انقلاب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
آپارتمان ۷۵متر انقلاب
90 متر اول شهرک شهریار پشت مخابرات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
90 متر اول شهرک شهریار پشت مخابرات
۱۱۵ متری صیاد ۸
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
۱۱۵ متری صیاد ۸
آپارتمان _برای دفترکارو مزون هم اجاره داده میشود
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان _برای دفترکارو مزون هم اجاره داده میشود
آپارتمان ۶۱ متری شهریار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش
آپارتمان ۶۱ متری شهریار
آپارتمان ، ۱۱۷متر ، آپادانا
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش
آپارتمان ، ۱۱۷متر ، آپادانا
آپارتمان مسکن مهر زیتون
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان مسکن مهر زیتون
آپارتمان 115 متری کارواش، نشاط ویو دار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان 115 متری کارواش، نشاط ویو دار
اپارتمان ۸۳ متری شهریار ۲
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اپارتمان ۸۳ متری شهریار ۲
اجاره سوییت گلشهر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اجاره سوییت گلشهر
آپارتمان 97متری علیمحمدی 14
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱۱ تومان
۱۲ ساعت پیش
آپارتمان 97متری علیمحمدی 14
سوییت 60 متری ملل دربست
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سوییت 60 متری ملل دربست
قبلیبعدی