رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در گرگان

در حال دریافت ...
رهن کامل منزل مسکونی دو ساله
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
یک ربع پیش
ویلاشهر_۸۵ متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
ویلاشهر_۸۵ متر
شهرک جامی75متری نوساز کلید اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
آپارتمان عدالت 88
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
70 رهن کامل 120 متری بر کمر بندی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اجاره آپارتمان ۵۷متر خمینی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خانه اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
5آذر-مجتمع 3 واحدی-110متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
5آذر-مجتمع 3 واحدی-110متری
ارامش 70 متری یک خواب
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۹۰متری گرگانجدید
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ویلاشهر 85 متر نوساز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
ویلاشهر نود متر نوساز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
اجاره آپارتمان مسکونی 95 متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
رهن کامل 220متر ناهارخوران
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 300متر نهارخوران
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سوییت ماهان۱
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
سوییت ماهان۱
اپارتمان ۱۰۰متری صیاد شیرازی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
واحد 80 متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش
رهن و اجاره چاله باغ
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهن کامل 75 متری در مطهری 24
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
آپارتمان نوساز ۱۱۵ متر در صیاد۲۷
ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش
آپارتمان نوساز ۱۱۵ متر در صیاد۲۷
رهن کامل استرابادی ۱۴
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
اپارتمان۹۵متری ناهارخوران
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش
اپارتمان۹۵متری ناهارخوران
رهن و اجاره 150 متری در علیمحمدی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی