اتصال برقرار شد

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار ایلام

9عدد قاطر

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
9عدد قاطر

تعداد ۷عدد بره ماده و۴تا بزغاله نر باب داشت وپروار

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تعداد ۷عدد بره ماده و۴تا بزغاله نر باب داشت وپروار

قناری فر

۶۵,۸۸۸ تومان
نیم ساعت پیش
قناری فر

کبوتر

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر

طوطی برزیلی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طوطی برزیلی

طوطی برزیلی.

۲,۴۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طوطی برزیلی.

یک جفت

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یک جفت

گاوآبستن جوان واصیل شکم اولشه بدون ایراد

۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ ساعت پیش
گاوآبستن جوان واصیل شکم اولشه بدون ایراد

کبوتر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر

فروش بره پرواری

۲۴۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش بره پرواری

۴راس قاطر جوان ۴

۹۸۷,۴۶۵,۴۳۲ تومان
۳ ساعت پیش
۴راس قاطر جوان ۴

ورن فروشی

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ورن فروشی

بره پروار ۱۵۰راس

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بره پروار ۱۵۰راس

سهره قناری ابلغ

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سهره قناری ابلغ

گوساله نرپروار

۲۱۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوساله نرپروار

بره پروار

۲۳۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بره پروار

گوساله هلشتاین

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گوساله هلشتاین

کبوتر طوقی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کبوتر طوقی

برهای نردرجه یک جفتی ۱۰۰کیلو

۲۱۵,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
برهای نردرجه یک جفتی ۱۰۰کیلو

معاوضه

۱,۱۱۱ تومان
۴ ساعت پیش

جوجه سهره

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه سهره

کاوره کورپه،بره،گوسفند

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
کاوره کورپه،بره،گوسفند

بز بزغاله

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بز بزغاله

بره (جو)

۴۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بره (جو)
بعدی