اتصال برقرار شد

بتونیر و میکسر بتن

میکسرتندر و باند

کارکرده
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایرانشهر
میکسرتندر و باند

بلوک زن میکسر قالب تیرچه

نو
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
بلوک زن میکسر قالب تیرچه

ایرانشهر بلوک زن میکسر خلاته

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
ایرانشهر بلوک زن میکسر خلاته

دستگاه میکسر /دستگاه قیچی خم

نو
توافقی
۲ هفته پیش در ایرانشهر
دستگاه میکسر /دستگاه قیچی خم

میکسر بالابر ساختمانی بتونیر

نو
توافقی
۲ هفته پیش در ایرانشهر
میکسر بالابر ساختمانی بتونیر

میکسر جدول زن بلوک زن ۴و۹تای نیمه تومات

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
میکسر جدول زن بلوک زن ۴و۹تای نیمه تومات

بالابر ساختمانی بلوک زن بتونیر ناریساز

نو
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
بالابر ساختمانی بلوک زن بتونیر ناریساز

قالب فلزی (جک سقفی بتونیر بالابر بلوک زن )

نو
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
قالب فلزی (جک سقفی بتونیر بالابر بلوک زن )

بتونیر همزن بلوک زنی بلوک زن فول نیمه

نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
 بتونیر همزن بلوک زنی بلوک زن فول نیمه

بالابر ساختمانی بتونیر خلاته بلوک زن ۵قالبه

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
بالابر ساختمانی بتونیر خلاته بلوک زن ۵قالبه

همزن بلوک زنی بالابر میکسر بلوک زن

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
همزن بلوک زنی بالابر میکسر بلوک زن

دستگاه بلوک زن بتونیر دنده زیر دنده دور

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
دستگاه بلوک زن بتونیر دنده زیر دنده دور

دستگاه میکسر ۲تن گوم زنی گوم بتنی بلوک

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
دستگاه میکسر ۲تن گوم زنی گوم بتنی بلوک

بتونیر بالابر

نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
بتونیر بالابر

میکسر ۱۰۰۰کیلوی باگیربکس کتابی

نو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
میکسر ۱۰۰۰کیلوی باگیربکس کتابی

بلوک بلوکه ته پر میکسر

نو
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین سازی مرواریدشرق در ایرانشهر
بلوک بلوکه ته پر میکسر
بعدی

بتونیر و میکسر بتن