رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در هشت بهشت اصفهان

اجاره دفترکار 100 متری هشت بهشت غربی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هشت بهشت
اجاره دفترکار 100 متری هشت بهشت غربی
دفتر کار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هشت بهشت
دفتر کار
سه واحد اداری ۱۲۰ متری برهشت بهشت غربی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هشت بهشت
خانه ویلایی دوطبقه بر هشت بهشت غربی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هشت بهشت
اجاره آپا رتمان شبک دارای سند اداری تجاری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در هشت بهشت
اجاره آپا رتمان شبک دارای سند اداری تجاری
آپارتمان اداری تجاری ، آمادگاه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در هشت بهشت
دفترکار ۸۰متری یک خواب دوبلکسی هشت بهشت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هشت بهشت
آپارتمان اداری با موقعیت مطب دفتر کار،۱۰۷ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در هشت بهشت
اپارتمان ۱۰۰ متری بر چهارراه هشت بهشت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هشت بهشت
اپارتمان ۱۰۰ متری بر چهارراه هشت بهشت
مطب یا دفترکار در مجتمع
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هشت بهشت
دفتر کار هشت بهشت مابین ملک وگلزار
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در هشت بهشت
اپارتمان بر خیابان اصلی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هشت بهشت
نزدیک به چهارراه هشت بهشت تابلو خور هشت بهشت غربی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هشت بهشت
۷۰ متر واحد اداری/ مجتمع شیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هشت بهشت
۷۰ متر واحد اداری/ مجتمع شیک
اجاره دفتر کار ۶۰ متر با مجوز
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هشت بهشت
رهن و اجاره مطب خیابان آماده گاه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در هشت بهشت
هشت بهشت* دفتر کار 80 متر / دو خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هشت بهشت
واحد اداری تجاری هشت بهشت غربی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هشت بهشت
واحد اداری تجاری هشت بهشت غربی
اجاره دفتر کار ابتدای فرشادی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هشت بهشت
اجاره دفتر کار ابتدای فرشادی
*دفترکار۱۰۰متری شیک هشت بهشت غربی*
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هشت بهشت
رهن و اجاره واحد اداری دوخواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هشت بهشت
دفترکار98متری با نوروویوی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هشت بهشت
دفترکار98متری با نوروویوی
زیر زمین تجاری برای ارایشگری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هشت بهشت
««دفتر کار ۱۳۰ متر بر هشت بهشت میانی»»
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هشت بهشت
««دفتر کار ۱۳۰ متر بر هشت بهشت میانی»»
بعدی