اتصال برقرار شد

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار اصفهان

نر بدرنگ

۲۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در احمدآباد
نر بدرنگ

دو عدد طوقی بدون یک خال

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در آبشار
دو عدد طوقی بدون یک خال

طوطی ملنگو دستی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در خانه اصفهان
طوطی ملنگو دستی

زرد

۴۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در مبارکه
زرد

قفسه فلزی.وبشکه

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در هفتون
قفسه فلزی.وبشکه

پلاک کبوتر خارجی و ملی

۶,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در هفتون
پلاک کبوتر خارجی و ملی

خوشرنگ افشون وسبز آبادانی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بیست و چهار متری
خوشرنگ افشون وسبز آبادانی

خروس طوسی

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در بهارستان
خروس طوسی

واگذاری شیتزوکوچولو

نیم ساعت پیش در آذر
واگذاری شیتزوکوچولو

بزغاله بز میش

۱۸۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آفاران
بزغاله بز میش

جوجه گلین لری و بومی زیر مرغی

۱۲۳,۵۶۶ تومان
۱ ساعت پیش در احمدآباد
جوجه گلین لری و بومی زیر مرغی

کبوتر طوقی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مبارکه
کبوتر طوقی

فروش انواع خوراک حیوانات

۱۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرضا

عروس هلندی زیبا

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در خمینی‌شهر
عروس هلندی زیبا

توتک مرغ تزئینی

۱,۱۱۱ تومان
۱ ساعت پیش در خمینی‌شهر

کبوتر اصفهانی

۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در خمینی‌شهر
کبوتر اصفهانی

کبوتر تیدی ماده اصل

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در صفه
کبوتر تیدی ماده اصل

یکدست قفس ۵۶

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرک کاوه
یکدست قفس ۵۶

سگ توله سگ

۱ ساعت پیش در آینه خانه
سگ توله سگ

عروس هلندی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در هشت بهشت

قفس حرفه ای ۵۲

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرک کاوه
قفس حرفه ای ۵۲

سه عدد کفتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در بیدآباد
سه عدد کفتر

دمگیر دستگردی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در خانه اصفهان
دمگیر دستگردی

بزغاله نر اسراعیلی 11ماهه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آبشار
بزغاله نر اسراعیلی 11ماهه
بعدی

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار اصفهان