اتصال برقرار شد

فروش برنج

برنج عنبر بو درجه 2

نو
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در اهواز
برنج عنبر بو درجه 2

برنج هند عالیخان

نو
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آمازون در اهواز
برنج هند عالیخان

برنج هندی رزگلد

نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آمازون در اهواز
برنج هندی رزگلد

برنج چمپا

۵۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ایذه
برنج چمپا

برنج پاکستانی وسناماسوری

نو
۲۸,۵۰۰ تومان
دیروز در اهواز
برنج پاکستانی وسناماسوری

برنج محلی سوسن

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ایذه
برنج محلی سوسن

برنج عنبر بو شوشتر

نو
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اهواز
برنج عنبر بو شوشتر

فروش برنج شمال

۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان
پریروز در اهواز
فروش برنج شمال

۳ کیلویی سطلی

نو
۱۲۷,۰۰۰ تومان
فروشگاه خرما و ارده شیره برنج در اهواز
۳ کیلویی سطلی

برنج عنبر (قاطی)

نو
۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آمازون در اهواز
برنج عنبر (قاطی)

برنج نیم دانه عنبر خالص

نو
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آمازون در اهواز
برنج نیم دانه عنبر خالص

برنج پاکستانی چارلی

نو
۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آمازون در اهواز
برنج پاکستانی چارلی

خرید و فروش برنج.گردو.بادام

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرمانشاه
خرید و فروش برنج.گردو.بادام

آرد برنج عنبر

نو
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آمازون در اهواز
آرد برنج عنبر

برنج شیرودی آذوقه

نو
۵۸,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرمانشاه
برنج شیرودی  آذوقه

فروش برنج میداود

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اهواز
فروش برنج میداود

عمده فروشی خرما

۱,۱۱۱ تومان
فروشگاه خرما و ارده شیره برنج در اهواز
عمده فروشی خرما

عنبربو برنج

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه برنج عنبربو در کرمانشاه
عنبربو برنج

فروش برنج عنبر

۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اهواز
فروش برنج عنبر

برنج چمپای محلی

۵ روز پیش در ایذه
برنج چمپای محلی

فروش برنج عنبربو شوشتر

۵ روز پیش در اهواز
فروش برنج عنبربو شوشتر

برنج عنبربو شوشتر فوق

نو
۵۹,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اهواز
برنج عنبربو شوشتر فوق

فروش خورده برنج (برنج نیم دانه)

۴۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در اهواز
فروش خورده برنج (برنج نیم دانه)

عمده زیتون روغن زیتون سیر ترشی رب انار...

نو
۲۵,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در اهواز
عمده زیتون روغن زیتون سیر ترشی رب انار...
بعدی

فروش برنج