خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار ایذه

در حال دریافت ...
فروش 14 تا کهره
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
بز محلی بختیاری
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
بز محلی بختیاری
گوساله نر سیمینتال..
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوساله نر سیمینتال..
دوعدد مرغ عشق کشیده زادت دار
۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ماده قناری آماده برای جفت گیری
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ماده قناری آماده برای جفت گیری
یک جفت مرغ عشق زات داربه وقت تخم
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک جفت مرغ عشق زات داربه وقت تخم
فروش بیست پنج راس بره نر جفت پنجاه کیلو
توافقی
۳ ساعت پیش
فروش بیست پنج راس بره نر  جفت پنجاه کیلو
فروش دویست راس میش داشتی
توافقی
۳ ساعت پیش
فروش دویست راس میش  داشتی
۱۲ کیلوشیر دارد و گوساله نر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۱۲ کیلوشیر دارد و گوساله نر
۷تاغاز محلی
توافقی
۳ ساعت پیش
مرغ عشق
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مرغ عشق
فروش بز محلی و پاکستانی
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
فروش بز محلی و پاکستانی
خروس ومرغ
توافقی
۵ ساعت پیش
یک عدد قناری‌
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مرغ تخم گذار
توافقی
۶ ساعت پیش
مرغ تخم گذار
فروش دوعددقناری نر ماده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
فروش دوعددقناری نر ماده
کبوتر نر بحرینی
۷۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
کبوتر نر بحرینی
شنگل سیمیتال آبستن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
شنگل سیمیتال آبستن
گاو شیر ده همراه با گوساله /سرحال و خوش خوراک
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
گاو شیر ده  همراه با گوساله  /سرحال و خوش خوراک
فروش گاو شیرده /20کیلو شیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
فروش گاو شیرده /20کیلو شیر
فروش چندراس گاو خارجی
توافقی
۱۱ ساعت پیش
فروش چندراس گاو خارجی
۹تا غاز جوان سفید و خوش رنگ
توافقی
۱۲ ساعت پیش
۹تا غاز جوان سفید و خوش رنگ
دو گاو و گوساله
توافقی
۱۲ ساعت پیش
دو گاو و گوساله
گوساله یک ساله نر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
گوساله یک ساله نر
بعدی