حیوانات مزرعه در ایذه روی دیوار

در حال دریافت ...
میش بابره
توافقی
دقایقی پیش
میش بابره
فروش مرغ و خروس تخم گذار
۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
فروش مرغ و خروس تخم گذار
فروش بیست راس بره جفت پنجاه کیلو آماده پروار
توافقی
۱ ساعت پیش
فروش بیست راس بره جفت پنجاه کیلو آماده پروار
خروس جوان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس جوان
فروش بیست راس بره نر سبک آماده پروار
توافقی
۱ ساعت پیش
فروش بیست راس بره نر سبک آماده پروار
بز همراه بیگ نر
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوعدد گوساله سمیتال شیری فروشی
توافقی
۲ ساعت پیش
دوعدد گوساله سمیتال شیری فروشی
فروش بره شیری چهار پنج روزه
توافقی
۴ ساعت پیش
فروش بره شیری چهار پنج روزه
بز با بزغاله داشتی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
بز با بزغاله داشتی
گاو ابستن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
گاو ابستن
گوساله نر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
گوساله نر
بز افغانی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
مرغ محلی جوان
۵۵,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ محلی جوان
گوساله نر سمینتال اصل
توافقی
دیروز
گوساله نر سمینتال اصل
گوسفند فروشی
توافقی
دیروز
گوسفند  فروشی
۱۵راس بره چاق
۴۲,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش دوعددمرغ تخمگزار و۲عددمرغ محلی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش دوعددمرغ تخمگزار و۲عددمرغ محلی
یه جفت غاز زیبا
توافقی
پریروز
یه جفت غاز زیبا
سی راس بز با بیگ
توافقی
پریروز
سی راس بز با بیگ
تعدادی گاو و گوساله نر وماده
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تعدادی گاو و گوساله نر وماده
غاز جوان درشت سالم تخمگزار
توافقی
پریروز
غاز جوان درشت سالم تخمگزار
قوچ
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
قوچ
گوساله ماده سیمینتال و گوساله نر سیمینتال
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
گوساله ماده سیمینتال و گوساله نر سیمینتال
بز ودبر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بز ودبر
بعدی