خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار جوادآباد

خروس محلی رسمی گلپایگان

۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
خروس محلی رسمی گلپایگان

مرغ و خروس دو رگ

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مرغ و خروس دو رگ

میش بره

۱,۱۱۱ تومان
دیروز
میش بره

۹۰ راس شیشک بدون بره مال جوان یدست

۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز
۹۰ راس شیشک بدون بره مال جوان یدست

نیمچه مرغ و خروس گلپایگانی

۲۱۵,۰۰۰ تومان
دیروز
نیمچه مرغ و خروس گلپایگانی

یک عدد جوجه عروس هلندی سالم

۵۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک عدد جوجه عروس هلندی سالم

دوراس گوساله دورگ صنعتی

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دوراس گوساله دورگ صنعتی

نر لوتینو عروس هلندی.معاوضه با جوجه نر تازه دونخور

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نر لوتینو عروس هلندی.معاوضه با جوجه نر تازه دونخور

نیمچه خروس گلپایگانی ۴ ماه

۲۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
نیمچه خروس گلپایگانی ۴ ماه

کاسکو خال قرمز حلقه پا

۱۶,۵۰۰ تومان
۵ روز پیش
کاسکو خال قرمز حلقه پا

تعداد ۳۰ عدد جوجه ۳ ماهه کاکولی

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تعداد ۳۰ عدد جوجه ۳ ماهه کاکولی

جوجه لهستانی ۱۵ روزه

۶۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جوجه لهستانی ۱۵ روزه

ملکه باکره و جفت خورده

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ملکه باکره و جفت خورده

تلیسه هلشتاین

۱,۲۳۴ تومان
هفتهٔ پیش
تلیسه هلشتاین

سگ نگهبان

نردبان شده
سگ نگهبان

تعدادی خروس جهت فروش

۳۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تعدادی خروس جهت فروش

شترماده آ بستن فروشی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
شترماده آ بستن فروشی

مرغ عشق جفت تضمین تخم جوجه

۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مرغ عشق جفت تضمین تخم جوجه

جوجه گلپا

۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه گلپا

پانکوسی شکاری

۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پانکوسی شکاری

گربه بومی

هفتهٔ پیش
گربه بومی

میش قصر ۶۵ کیلو ۴۵ کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
میش قصر ۶۵ کیلو ۴۵ کیلو

بوقلمون ماده سالم

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بوقلمون ماده سالم

کفتر بدرد بخور

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کفتر بدرد بخور
بعدی