آپارتمان واقع در شهر تنکابن شهسوار خیابان جمهوری

۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهرک بنفشه

واحد 120 متری دو پارکینگ سندی بنفشه

۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور میثم منتی در شهرک بنفشه
واحد 120 متری دو پارکینگ سندی بنفشه
۱

آپارتمان ۱۵۰ متری ۳خوابه،غرق نور

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک بنفشه
آپارتمان ۱۵۰ متری ۳خوابه،غرق نور
۴

آپارتمان۱۵۰متری‌کلید نخورده در بافت شهرک‌بنفشه

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری آژانس املاک ملل در شهرک بنفشه
آپارتمان۱۵۰متری‌کلید نخورده در بافت شهرک‌بنفشه
۵

تک واحدی واریان شهر رزکان

۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور رویال در شهرک بنفشه
تک واحدی واریان شهر رزکان
۷

آپارتمان۱۵۰ متری،۳خوابه،غرق نور

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک بنفشه
آپارتمان۱۵۰ متری،۳خوابه،غرق نور
۱۲

۱۱۸ متر لوکیشن زنبق (فول) واریان شهر رزکان

۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رویال در شهرک بنفشه
۱۱۸ متر لوکیشن زنبق (فول) واریان شهر رزکان
۶

۱۴۵ متر به مدت محدود واریان شهر

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رویال در شهرک بنفشه
۱۴۵ متر به مدت محدود واریان شهر
۴

۱۰۰متر نوساز کلیدنخورده ((شهرک بنفشه))

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک عمارت در شهرک بنفشه
۱۰۰متر نوساز کلیدنخورده ((شهرک بنفشه))
۱

۱۷۵متر نوساز کلیدنخورده ((شهرک بنفشه))

۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک عمارت در شهرک بنفشه
۱۷۵متر نوساز کلیدنخورده ((شهرک بنفشه))
۱۵

**۱۳۵ متر بافت اصلی شهرک بنفشه **

۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سهیل در شهرک بنفشه
**۱۳۵ متر بافت اصلی شهرک بنفشه **
۲

آپارتمان 60 متر رزکان نو واریانشهر

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک وی آی پی واریانشهر رزکان نو شهرک بنفشه کرج در شهرک بنفشه
آپارتمان 60 متر رزکان نو واریانشهر
۱

آپارتمان با وام جانبازی 4%

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهرک بنفشه
آپارتمان با وام جانبازی 4%
۱

۱۱۸مترآپارتمان کلیدنخورده رزکان واریان شهر پامچال

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سناتور در شهرک بنفشه
۱۱۸مترآپارتمان کلیدنخورده رزکان واریان شهر پامچال
۱

121متر/سه خواب/تهاتر با سه خواب تک واحدی

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سفید در شهرک بنفشه
121متر/سه خواب/تهاتر با سه خواب تک واحدی
۱

اپارتمان۱۳۱مترسه خوابه

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در شهرک بنفشه
اپارتمان۱۳۱مترسه خوابه
۱۰

آپارتمان ۶۸ متری واریانشهر رزکان نو

۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک تهرانی در شهرک بنفشه
آپارتمان ۶۸ متری واریانشهر رزکان نو
۳

۱۶۰متر. رزکان واریان شهر تک واحدی سرمایه گذاری

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سناتور در شهرک بنفشه
۱۶۰متر. رزکان واریان شهر تک واحدی سرمایه گذاری
۲

آپارتمان شیک در بلوار آخوندی

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک بنفشه

آپارتمان فروش یا تهاتر با واحد کوچکتر

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سعادتی در شهرک بنفشه
آپارتمان فروش یا تهاتر با واحد کوچکتر
۱

١٢٠ متر اپارتمان شهرک بنفشه نوساز اماده تحویل

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مجید سارمی در شهرک بنفشه
١٢٠ متر اپارتمان شهرک بنفشه نوساز اماده تحویل
۱

١٣٠ متر اپارتمان شهرک بنفشه نوساز

۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مجید سارمی در شهرک بنفشه
١٣٠ متر اپارتمان شهرک بنفشه نوساز
۴

١٥٠ متر اپارتمان شهرک بنفشه

۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مجید سارمی در شهرک بنفشه
١٥٠ متر اپارتمان شهرک بنفشه
۱

آپارتمان ۱۰۰متری / رزکان نو ، واریان شهر(نوساز)

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک قهرمانی در شهرک بنفشه
آپارتمان ۱۰۰متری / رزکان نو ، واریان شهر(نوساز)
۱