خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در کوی بهار کرج

۷۸متر سند تکبرگ نقدینگی ۴۵۰ وام دار آسانسوردار

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دشتستانی در کوی بهار
۷۸متر سند تکبرگ نقدینگی ۴۵۰ وام دار آسانسوردار
۱

۹۱متر/سند تک برگ نما رومی/آسانسوردار /وام دار

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دشتستانی در کوی بهار
۹۱متر/سند تک برگ نما رومی/آسانسوردار /وام دار
۱

۸۰متر/دوخواب/نماتراورتن/فول امکانات/سندتک برگ

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ اتحاد در کوی بهار
۸۰متر/دوخواب/نماتراورتن/فول امکانات/سندتک برگ
۸

پنت هوس 132 متری بختیاری

۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هلدینگ املاک دیوان در کوی بهار
پنت هوس 132 متری بختیاری
۱

۸۳متردوخواب/نوساز سندآماده/فول امکانات غرق نور

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ اتحاد در کوی بهار
۸۳متردوخواب/نوساز سندآماده/فول امکانات غرق نور

۶۲متر/دوخواب/فول امکانات/سندتک برگ با وام بانکی

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ اتحاد در کوی بهار
۶۲متر/دوخواب/فول امکانات/سندتک برگ با وام بانکی

اپارتمان112متر سندتکبرگ/باوام/محمد شهر

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور اکبری سفیران در کوی بهار
اپارتمان112متر سندتکبرگ/باوام/محمد شهر
۴
مشاور ممتاز

82متر+سند تک برگ+وام گرفته شده+ماهدشت کرج

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور بزرگ هفت هزار گروسی در کوی بهار
82متر+سند تک برگ+وام گرفته شده+ماهدشت کرج
۱

83متر+سند تک برگ+وام دار+نورگیر+جدید ساخت ماهدشت

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور بزرگ هفت هزار گروسی در کوی بهار
83متر+سند تک برگ+وام دار+نورگیر+جدید ساخت ماهدشت
۱

۹۶متر نوساز ماهدشت کرج سند تک برگی آسانسور وام

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دشتستانی در کوی بهار
۹۶متر نوساز ماهدشت کرج سند تک برگی آسانسور وام
۱

آپارتمان ۹۸متری سند تک برگ با ۶۰۰ نقدینگی وام دار

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دشتستانی در کوی بهار
آپارتمان ۹۸متری سند تک برگ با ۶۰۰ نقدینگی وام دار
۱

آپارتمان ۱۱۰مترمفیددونبش دارای روشنایی کامل دلنشین

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی بهار
آپارتمان ۱۱۰مترمفیددونبش دارای روشنایی کامل دلنشین
۲۰

۸۶متر ماهدشت/۸۸۰ وام زوجین

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور ساره مولایی در کوی بهار
۸۶متر ماهدشت/۸۸۰ وام زوجین

۵۵متر/سند تک برگ/وام مسکن آماده دریافت

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک شاه نشین در کوی بهار
۵۵متر/سند تک برگ/وام مسکن آماده دریافت

۹۰متر/دسترسی عالی/وام دار/۶۴۰وام بدون اوراق

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ اتحاد در کوی بهار
۹۰متر/دسترسی عالی/وام دار/۶۴۰وام بدون اوراق

۸۳متری۲خواب-خام و کلیدنخورده-بر بلوار اصلی-محمدشهر

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور میثم اکبری در کوی بهار
۸۳متری۲خواب-خام و کلیدنخورده-بر بلوار اصلی-محمدشهر
۱

۹۴متر دوخواب-سنددارباوام بانکی -محمدشهر

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور میثم اکبری در کوی بهار
۹۴متر دوخواب-سنددارباوام بانکی -محمدشهر
۱

۵۸متر یک خواب -سند تک برگ -محمدشهر-فردوسی

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور میثم اکبری در کوی بهار
۵۸متر یک خواب -سند تک برگ -محمدشهر-فردوسی
۱

اپارتمان60متر سندتکبرگ باوام ماهدشت

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور اکبری در کوی بهار
اپارتمان60متر سندتکبرگ باوام ماهدشت

۷۶ متر / دوخواب / سند تک برگ / وام دار

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ اتحاد در کوی بهار
۷۶ متر / دوخواب / سند تک برگ / وام دار
۷

۸۲متر/سند تک برگ/بهترین متریال

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ اتحاد در کوی بهار
۸۲متر/سند تک برگ/بهترین متریال
۱

اپارتمان٩۵متر/سندتک برگ/نوساز

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ اتحاد در کوی بهار
اپارتمان٩۵متر/سندتک برگ/نوساز
۹

۱۰۰مترمحمدشهر/۸۸۰ وام زوجین

۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور ساره مولایی در کوی بهار
۱۰۰مترمحمدشهر/۸۸۰ وام زوجین

۵۲متر ماهدشت/افرا/۶۴۰وام

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری مشاور ساره مولایی مسکن بزرگ در کوی بهار
۵۲متر ماهدشت/افرا/۶۴۰وام
بعدی

نمایش نقشه