خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در منظریه کرج

آپارتمان 66 متری طبقه اول منظریه فردیس سند تک برگ

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر منظریه
آپارتمان 66 متری طبقه اول منظریه فردیس سند تک برگ
۴

آپارتمان ۱۱۱متری دونبش خیابان پیک

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در منظریه
آپارتمان ۱۱۱متری دونبش خیابان پیک
۴

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در خیابان فریبا

۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در منظریه
فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در خیابان فریبا
۱۲

۸۳متری ارم اهری پیک نسیم فردیس

۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر منظریه
۸۳متری ارم اهری پیک نسیم فردیس
۴

اپارتمان۱۰۰متری اهری ارم پیک فردیس نسیم

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در منظریه
اپارتمان۱۰۰متری اهری ارم پیک فردیس نسیم
۱۰

اپارتمان تکخواب ۶۰متری اهری شهرک ارم پیک نسیم

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در منظریه
اپارتمان تکخواب ۶۰متری اهری شهرک ارم پیک نسیم
۴

آپارتمان ۶۶ متر ا خوابه

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در منظریه

مغازه 53مترنزدیک بازارروز گلستان یکم اهری ارم پیک

۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دادروان در منظریه
مغازه 53مترنزدیک بازارروز گلستان یکم اهری ارم پیک
۴

واحد100متر150نوسازفول براهری ارم پیک فردیس

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دادروان در منظریه
واحد100متر150نوسازفول براهری ارم پیک فردیس
۱۴

واحد155مترفول امکانات3خواب نوساز اهری ارم پیک

۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دادروان در منظریه
واحد155مترفول امکانات3خواب نوساز اهری ارم پیک
۱۴

واحد100مترط3آسانسوربردوکله اهری ارم پیک فردیس

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دادروان در منظریه
واحد100مترط3آسانسوربردوکله اهری ارم پیک فردیس
۸

واحد102مترآسانسوربرخیابان اهری ارم پیک گلستان یکم

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دادروان در منظریه
واحد102مترآسانسوربرخیابان اهری ارم پیک گلستان یکم
۱۶

واحد90مترط1آسانسوربراهری ارم پیک فردیس

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دادروان در منظریه
واحد90مترط1آسانسوربراهری ارم پیک فردیس
۹

آپارتمان 177 متر سه خواب کلید نخورده

۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در منظریه
آپارتمان 177 متر سه خواب کلید نخورده
۵

۶۰ متر/شهرک ارم/لاله غربی/سندتک برگ

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک نوبهار در منظریه
۶۰ متر/شهرک ارم/لاله غربی/سندتک برگ
۴

واحد75متریه خواب ط1 اهری ارم پیک فردیس

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دادروان در منظریه
واحد75متریه خواب ط1 اهری ارم پیک فردیس
۷

آپارتمان ۹۰ متری ۲خوابه منظریه

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در منظریه
آپارتمان ۹۰ متری ۲خوابه منظریه
۹

فروش واحد 65متری

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در منظریه
فروش واحد 65متری
۴

آپارتمان ۷۶ متری ، تک خواب /شهرک ۱۱۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در منظریه
آپارتمان ۷۶ متری ، تک خواب /شهرک ۱۱۰
۶

اپارتمان120متر

۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در منظریه
اپارتمان120متر

آپارتمان ۸۰متری تمیز

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در منظریه
آپارتمان ۸۰متری تمیز
۱۰

آپارتمان ۱۷۳ متر موقعیت اداری فروشی

۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در منظریه
آپارتمان ۱۷۳ متر موقعیت اداری فروشی
۱

آپارتمان 150متری در خیابان اصلی منظریه

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در منظریه
آپارتمان 150متری در خیابان اصلی منظریه
۲۰

آپارتمان ۱۰۰ متری دوخوابه خیابان فریبا

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در منظریه
آپارتمان ۱۰۰ متری دوخوابه خیابان فریبا
۶
بعدی

نمایش نقشه