خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در کوی کارمندان شمالی کرج

کارمندان شمالی جهانشهر گوهردشت واحد۱۳۹ متری

۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در کوی کارمندان شمالی
کارمندان شمالی جهانشهر گوهردشت واحد۱۳۹ متری
۹

کارمندان شمالی ۱۰۵متر

۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور نوند در کوی کارمندان شمالی
کارمندان شمالی ۱۰۵متر
۲

آپارتمان ۹۸متر کارمندان شمالی فول بازسازی

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مال در کوی کارمندان شمالی
آپارتمان ۹۸متر کارمندان شمالی فول بازسازی
۸

۱۲۰متری شمالی حیاط فروشی

۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک خانه رویایی در کوی کارمندان شمالی
۱۲۰متری شمالی حیاط فروشی
۱

۱۲۱ متر / کلید نخورده / خوش نقشه

۹,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهندسین و مشاورین املاک هما در کوی کارمندان شمالی
۱۲۱ متر / کلید نخورده / خوش نقشه
۱

۸۸ متری/کارمندان شمالی/بازسازی شده

۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مسعود قنبری در کوی کارمندان شمالی
۸۸ متری/کارمندان شمالی/بازسازی شده
۱

۹۰ متری کارمندان شمالی/آفتاب گیر/تخلیه

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مسعود قنبری در کوی کارمندان شمالی
۹۰ متری کارمندان شمالی/آفتاب گیر/تخلیه
۱

۱۵۴ متری/تک واحد/ ۲ پارکینگ/کارمندان شمالی

۹,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مسعود قنبری در کوی کارمندان شمالی
۱۵۴ متری/تک واحد/ ۲ پارکینگ/کارمندان شمالی
۱

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری ، سند تک برگ

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی کارمندان شمالی
فروش آپارتمان ۱۱۰ متری ، سند تک برگ
۱۱

۹۷ متر / کلید نخورده / غرق در نور

۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهندسین و مشاورین املاک هما در کوی کارمندان شمالی
۹۷ متر / کلید نخورده / غرق در نور
۷

آپارتمان 126 متری کارمندان شمالی/ فروش یا تهاتر

۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی کارمندان شمالی
آپارتمان 126 متری کارمندان شمالی/ فروش یا تهاتر
۲

۱۰۶ متر / بازسازی شده / رو به آفتاب

۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مهندسین و مشاورین املاک هما در کوی کارمندان شمالی
۱۰۶ متر / بازسازی شده / رو به آفتاب
۴

فروش آپارتمان 73 متر دو خواب کوی کارمندان شمالی

۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی کارمندان شمالی
فروش آپارتمان 73 متر دو خواب کوی کارمندان شمالی
۳

175 متر3 خواب/دو پارکینگ/کوی کارمندان

۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هلدینگ بزرگ املاک کیا در کوی کارمندان شمالی
175 متر3 خواب/دو پارکینگ/کوی کارمندان
۵

فروش ۱۴۰ متر تک واحدی کلیدنخورده

۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هلدینگ بزرگ املاک کیا در کوی کارمندان شمالی
فروش ۱۴۰ متر تک واحدی کلیدنخورده
۱۲

آپارتمان کارمندان شمالی

۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوی کارمندان شمالی
آپارتمان کارمندان شمالی
۱۰

آپارتمان 82 متر/سند تک برگ/ماهدشت/وام دار

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رضا مولایی در کوی کارمندان شمالی
آپارتمان 82 متر/سند تک برگ/ماهدشت/وام دار
۱

۱۳۷ متر ۳ خواب کارمندان شمالی بدون مشابه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی کارمندان شمالی
۱۳۷ متر ۳ خواب کارمندان شمالی بدون مشابه
۱۳

واحد۱۵۰متر تکواحد کارمندان شمالی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور طاهری مشاور در کوی کارمندان شمالی

آپارتمان ۷۳ متری ۲ خواب کوی کارمندان شمالی

۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی کارمندان شمالی
آپارتمان ۷۳ متری ۲ خواب کوی کارمندان شمالی
۴

اپارتمان۱۲۷ سه خواب کارمندان شمالی

۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی کارمندان شمالی
اپارتمان۱۲۷ سه خواب کارمندان شمالی
۸

۱۲۷ متر //تک واحدی//سه خوابه

۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک شهر شعبه مرکزی در کوی کارمندان شمالی
۱۲۷ متر //تک واحدی//سه خوابه
۳

آپارتمان ۷۰متر تک برگ سند،شیک

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی کارمندان شمالی
آپارتمان ۷۰متر تک برگ سند،شیک
۱۰

آپارتمان ۱۲۲ متری گوهردشت سه باندی کارمندان شمالی

۷,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مسعود قنبری در کوی کارمندان شمالی
آپارتمان ۱۲۲ متری گوهردشت سه باندی کارمندان شمالی
۱
بعدی

نمایش نقشه