خرید و فروش و قیمت خودرو جک J5 اتوماتیک 1800cc در کرج

جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در اصفهانی‌ها
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل آخر ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مارلیک
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلشهر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
جک J5 اتوماتیک
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرویلا
جک J5 اتوماتیک
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هشتگرد
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فردیس
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ملارد
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغستان
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلشهر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گوهردشت
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در منظریه
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در گلشهر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مارلیک
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهر جدید هشتگرد
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در فردیس
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاهین‌ویلا
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلشهر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فردیس
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک j5 اتوماتیک
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گوهردشت
جک j5 اتوماتیک
مدل94
۶۸,۴۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۴
مدل94
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلشهر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلشهر ویلا
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جهان‌شهر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
قبلیبعدی