خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 SX در کرج

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۶۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهریار
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در مشکین‌دشت
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهرک فهمیده
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شاهین‌ویلا
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شاهین‌ویلا
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در آق تپه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰.
۱۷۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش در گوهردشت
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰.
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در شهر جدید اندیشه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهرک بنفشه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کمال‌شهر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در پیشاهنگی
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هفت تیر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۶۷,۴۳۴ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در کیانمهر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در مشکین‌دشت
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در شهر جدید اندیشه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک ابریشم
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۴۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در منظریه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰ فروش
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ملارد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰ فروش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در مهرشهر - فاز ۳
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمال‌شهر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در درختی
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مارلیک
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری در مشکین‌دشت
پراید ۹۱ صفر
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در منظریه
پراید ۹۱  صفر
بعدی