خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در کرج

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش در گلشهر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۴۹,۰۶۲ کیلومتر توافقی
یک ربع پیش در برغان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
فروشی پراید
۳۶۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در کلاک نو
فروشی پراید
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در شهرک وحدت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۷۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در کمال‌شهر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در شهرک جهان‌نما
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار درحد
۳۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در شهرک امام رضا
پراید صندوق‌دار درحد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهر جدید اندیشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۰۳,۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش در شهرک بنفشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۴۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهر جدید اندیشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش در خرمدشت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۲۹۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۴ ساعت پیش در شهر جدید اندیشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش در مارلیک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۲۳,۴۵۹ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در خرمدشت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش در گوهردشت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در اکبرآباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در حسین‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در شهرک بنفشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳,۳۳۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در شاهین‌ویلا
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در آق تپه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
تاکسی پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش در مارلیک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۴۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش در خرمدشت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش در شهر جدید اندیشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
بعدی