خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار بنزینی در کرج

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در کرج نو
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۲۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در حصارک

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جهان‌شهر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آق تپه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵

پراید 131 SL، مدل۸۴

۳۵۷,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در خرمدشت
پراید 131 SL، مدل۸۴

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در حصارک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۳۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در گوهردشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در منظریه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در کیانمهر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در حصارک

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مارلیک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در شهر جدید اندیشه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۱,۶۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آزادگان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک وحدت

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در حصارک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک فهمیده
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کمال‌شهر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

پراید مدل 1387/12/25.

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کیانمهر
پراید مدل 1387/12/25.

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در جهان‌شهر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در منظریه

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در ملارد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار دوگانه دستی، مدل ۱۳۸۵

۲۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در منظریه
پراید صندوق‌دار دوگانه دستی، مدل ۱۳۸۵
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار بنزینی در کرج