رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در هفت تیر کرج

620 متر تجاری نوسازطبقه بالای همکف در مرکز تجاری
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هفت تیر
620 متر تجاری نوسازطبقه بالای همکف در مرکز تجاری
520 مترزیرزمین در مجتمع تجاری نوساز MY LAND
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هفت تیر
520 مترزیرزمین در مجتمع تجاری نوساز MY LAND
مغازه در سه طبقه ٦٥ متر مربع
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هفت تیر
مغازه در سه طبقه ٦٥ متر مربع
مغازه ۱۰۰متری با۱۰۰مترحیاط جمعا۲۰۰متر اجاره ای
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
520 متر زیرزمین با بر17در مجتمع تجاری مای لند
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هفت تیر
520 متر زیرزمین با بر17در مجتمع تجاری مای لند
620 متر تجاری بالای همکف در مرکز تجاری مای لند
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هفت تیر
620 متر تجاری بالای همکف در مرکز تجاری مای لند
زیر زمین حیاط دار ۱۵۰ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هفت تیر
زیر زمین حیاط دار ۱۵۰ متر
اجاره مغازه بلوار هفت تیر بین کارخانه قند و مصباح
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در هفت تیر
مغازه سرنبش
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
مغازه سرنبش
رهن و اجاره ۲۲۱مترزیر زمین بحر اصلی چهاراه مصباح
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در هفت تیر
۱۲۵ متر مغازه طبقه اول مجتمع ارم ۷ تیر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
مغازه فول امکانات
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
زیرزمین ورزشی ۱۶۰متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هفت تیر
۸۵ متر زیر زمین دربست/مناسب تمامی شغل ها / بهداشتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در هفت تیر
۳۰ متر مغازه / طبقه اول / بازار موبایل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در هفت تیر
اجاره مغازه فعال با کلیه اجناس و لوازم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در هفت تیر
۶۵ متر مغازه سه بر نبش هفت تیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در هفت تیر
۶۵ متر مغازه سه بر نبش هفت تیر
بعدی