خرید و فروش و قیمت خودرو کاپرا در کرمان

کاپرا ۲ دوکابین دو دیفرانسین97
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کاپرا ۲ دوکابین دو دیفرانسین97
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۳
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۳
۷۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۳
کاپرا 2 صفر دو دف
۰ کیلومتر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کاپرا 2 صفر دو دف
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۳
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۳
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۱کمک برقی
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خودرو کاپرا ۲ مدل ۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خودرو کاپرا ۲ مدل ۹۹
کاپرا تک کابین تک دیفرانسیل، مدل ۲۰۱۲ - ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کاپرا تک کابین تک دیفرانسیل، مدل ۲۰۱۲ - ۱۳۹۱
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
کاپرا دو کابین تک دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۱
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کاپرا دو کابین تک دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۱
کاپرا ۹۰ در حد صفر
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کاپرا ۹۰ در حد صفر
کاپرا نقره ای مدل ۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کاپرا تک کابین تک دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۱
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کاپرا تک کابین تک دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۱
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۸۹
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل، مدل ۱۳۹۰
بعدی