خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار کرمان

در حال دریافت ...
فروش دو بز و یک نری
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
فروش دو بز و یک نری
جوجه سینه سرخ قناری
توافقی
دقایقی پیش
جوجه سینه سرخ قناری
طوطی ماده سخنگو و بازیگوش
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
طوطی ماده سخنگو و بازیگوش
نرپشت گلی یه کتف
۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
نرپشت گلی یه کتف
معاوضه کلاغ کلاهی پرپا نر با ماده
۱,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
معاوضه کلاغ کلاهی پرپا نر با ماده
نر سور دم سبز ملقی بالا رو
۳۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
نر سور دم سبز ملقی بالا رو
میش کله طوطی بز دم
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
میش کله طوطی بز دم
ماده سقا یا سهره
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
ماده سقا یا سهره
توله سگ افغان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
قناری
۳۲۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
تخم وجوجه مرندی
توافقی
یک ربع پیش
تخم وجوجه مرندی
جفت کلاغ بدرنگ دم تخم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
جفت کلاغ بدرنگ دم تخم
گوسفند
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گوسفند
فروش تعدادی بره نر و ماده شیر خورده سبک.چترود.
توافقی
یک ربع پیش
فروش تعدادی بره نر و ماده شیر خورده سبک.چترود.
جفت سبزکلاغ تخم‌جوجه‌ای
۱۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
جفت سبزکلاغ تخم‌جوجه‌ای
فروش بره ماده لاکن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
فروش بره ماده لاکن
گوسفند فروشی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گوسفند فروشی
چند عدد کفتر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
چند عدد کفتر
۵۵ راس بزغاله ی نر چاق وزن حدودا ۳۰
توافقی
یک ربع پیش
۵۵ راس بزغاله ی نر چاق وزن حدودا ۳۰
بز وگوسفند
توافقی
یک ربع پیش
بز وگوسفند
سگ پاکوتاه هاسکی
۹۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر سفید تهرانی
۶۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر سفید تهرانی
دو راس بره نر
۴۷,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
دو راس بره نر
بزکهره فروشی
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
بزکهره فروشی
بعدی