حیوانات مزرعه در کرمان روی دیوار

در حال دریافت ...
چند عدد خروس فروشی
جهت معاوضه
دقایقی پیش
چند عدد خروس فروشی
مرغ وخروس گلپایگانی تخم گذار
توافقی
دقایقی پیش
مرغ وخروس گلپایگانی تخم گذار
تعدادی مرغ لاری اصیل تخم گذار،وخروس طوسی تاج کوفته
۱۴۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
بز سانن وپاکستانی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
بز سانن وپاکستانی
فروش گاو نر و ماده خودمونی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
فروش گاو نر و ماده خودمونی
جوجه محلی زرند
۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه محلی زرند
دوتا خروس محلی بزرگ برای فروش
۱۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دوتا خروس محلی بزرگ برای فروش
کاسرک لهستانی اصل
۴۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کاسرک لهستانی اصل
خروس لاری
۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خروس لاری
گوساله مونت بیلیارد وهلشتاین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گوساله مونت بیلیارد وهلشتاین
بز پاکستانی
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
بز پاکستانی
میش بره بور راور
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
میش بره بور راور
بوقلمون و خروس بافت
توافقی
۱ ساعت پیش
شتر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
شتر
گوسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
خروس
دوعددمرغ بلک استارتخمگذارخیلی خوب وسرحال
۴۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کاسرک محلی کلاهی خیلی زیبا
۳۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کاسرک محلی کلاهی خیلی زیبا
فروش بزغاله نر سانن
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس لاری جوان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خروس لاری جوان
فروش کره بز شیری پاکستانی ماده ۱عدد
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش کره بز شیری پاکستانی ماده ۱عدد
گوساله نره سمینتال و هلشتاین اصل
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوساله نره سمینتال و هلشتاین اصل
کهره محلی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوسفند فروشی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوسفند فروشی
در حال دریافت ...
قبلیبعدی