خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار کرمان

در حال دریافت ...
قناری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش
قناری
جفت عروس هلندی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
جفت عروس هلندی
کفتر
۲۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کفتر
کبوتر سینه سیاه
۴۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کبوتر سینه سیاه
جفت سفید پلاکی
۷۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
جفت سفید پلاکی
کبوتر عتیقه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کبوتر عتیقه
جوجه کوتوله سرلاکی
جهت معاوضه
یک ربع پیش
جوجه کوتوله سرلاکی
ماده پشت زرد کلاهی رفسنجان
۳۵,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
ماده پشت زرد کلاهی رفسنجان
سهره.سقا
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سهره.سقا
سفید کلاهی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سفید کلاهی
سهره قناری دهن زن
۲۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سهره قناری دهن زن
دوتا نر شکار رفسنجان
۳۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دوتا نر شکار رفسنجان
سور پلنگ ملقی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سور پلنگ ملقی
فنچ رو تخمو جوجه
توافقی
نیم ساعت پیش
فنچ رو تخمو جوجه
نروماده پلنگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
نروماده پلنگ
فروش کاکادو
توافقی
نیم ساعت پیش
فروش کاکادو
۱۳تا نر سوراخ
۲۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
۱۳تا نر سوراخ
چهار تا کفتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
طوطی معاوضه%
توافقی
نیم ساعت پیش
طوطی معاوضه%
نر پلنگ کفتر سوراخ
۴۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سقا جوجه سال بخون بافتی و رسمی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سقا جوجه سال بخون بافتی و رسمی
نرماده سینه زرد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
نرماده سینه زرد
طوطی کوتوله
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طوطی کوتوله
کلاغ کلایی عتیغه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کلاغ کلایی عتیغه
در حال دریافت ...
بعدی