خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در کرمان

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
زانتیامدل ۱۳۸۸.جیرفت.معاوضه
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زانتیامدل ۱۳۸۸.جیرفت.معاوضه
زانتیا 2000 مدل84
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زانتیا 2000 مدل84
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
خودرو زانتیا ۸۷
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خودرو زانتیا ۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵صفرصفر
۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵صفرصفر
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
بعدی