خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در کرمان

دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا، مدل ۱۳۹۷سیرجان
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc دنده ای، صفر.سند ازاد.
۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس 1700cc دنده ای، صفر.سند ازاد.
دنا پلاس رنگ خاکستری متالیک مدل ۹۹/۱۲
۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
۱۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۷
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
دنا، مدل ۱۳۹۹
۶,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۷
۶۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۸,۵۰۰ کیلومتر ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا مدل ۹۵
۱۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
فوری
دنا مدل ۹۵
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۵
۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۴۰۰
دنا صفر ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا صفر ۱۴۰۰
دنا پلاس ۱۳۹۹
۹,۸۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
بعدی