خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در کرمان

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸

۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸

دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۸

۳۶,۶۰۰ کیلومتر
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش

دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱ نو

۰ کیلومتر
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری

دنا پلاس تیپ ۲ توربو،اتومات مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ  ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶

دنا پلاس 6 دنده توربو صفر، مدل ۱۴۰۱

۳۳۰ کیلومتر
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس 6 دنده توربو صفر، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۱

۱,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
پریروز

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰

۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰

دنا پلاس توربو اتومات 1401

۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

دنا پلاس توربو ۶ دنده

۰ کیلومتر
توافقی
نمایشگاه
دنا پلاس توربو ۶ دنده
امکان خرید قسطی

دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

دنا تورو اتومات مدل اسفند ۱۴۰۰

۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا تورو اتومات مدل اسفند ۱۴۰۰

دنا پلاس دنده‌ای ۱۴۰۰ در حد با لاستیک کره ای

۱۸,۵۰۰ کیلومتر
۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴ تومان
۴ روز پیش
دنا پلاس دنده‌ای ۱۴۰۰ در حد  با لاستیک کره ای

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲، مدل ۱۳۹۶

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش

خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در کرمان