خرید و فروش و قیمت خودرو جک S5 نیوفیس در کرمان

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

jac x5 1403

۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نمایشگاه
jac x5 1403

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۲

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱. گارانتی فعال بدون کارکرد

۰ کیلومتر
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۴۰۲

۴,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک S5 اتوماتیک، مدل ۱۴۰۲

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۲

۳,۳۰۰ کیلومتر
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

۱,۲۰۰ کیلومتر
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جک S5 نیوفیس، مدل ۱۴۰۱
بعدی